Dekenijtuin ’s nachts dicht na klachten over geluidsoverlast

Tijdens het bewonersoverleg met de buurtbewoners van het Masiusplein op 16 september 2021 kwam de vraag naar boven om de Dekenijtuin ’s nachts af te sluiten. Geluidsoverlast, achtergelaten afval en het gebrek aan sociale controle vormden de basis voor deze vraag.

De gemeenteraad keurde daarom op 27 oktober 2021 een tuinreglement voor de Dekenijtuin goed. Het nieuwe tuinreglement zal duidelijk zichtbaar aan de inkom van de Dekenijtuin uitgehangen worden.

Tuinreglement Dekenijtuin:

-      Openingsuren*:

  • Maart t.e.m. augustus: vrij toegankelijk tussen 8 en 22 uur.
  • September t.e.m. februari: Vrij toegankelijk tussen 8 en 20 uur.

* Openingsuren kunnen uitzonderlijk wijzigen voor evenementen.

-         Regels:

  • Het is verboden:

o             de tuin te betreden buiten de openingsuren zonder toestemming van de bevoegde diensten,

o             afval achter te laten, behalve in de daartoe voorziene vuilnisbakken,

o             geluidsoverlast te veroorzaken

o             honden vrij te laten lopen

o             hondenpoep achter te laten

o             te kamperen

o             vuur aan te steken

o             schade toe te brengen aan gebouwen, bomen en planten

Overtredingen van bovenstaande aard zullen gesanctioneerd worden volgens de bepalingen van het geldende politiereglement.

  • De Dekenijtuin kan gesloten worden om buitengewone redenen en op bevel van de bevoegde diensten
  • De tuin is in principe afgesloten voor alle verkeer. Dienstvoertuigen en voertuigen die nodig zijn om onderhouds- of herstellingswerken, zijn uitzonderlijk toegelaten. Andere vervoermiddelen kunnen slechts worden toegelaten in samenspraak met de bevoegde diensten.
  • Zonder voorafgaandelijke toelating vanwege de bevoegde diensten mogen er geen feesten of andere georganiseerde manifestaties plaatsvinden.

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?