Ondertekent Pepingen “Save Charter” van Ouders van Verongelukte Kinderen?

De CD&V-fractie van Pepingen doet tijdens de gemeenteraad van woensdag 27 februari 2019 een voorstel om het SAVE-charter te ondertekenen. Volgens de Pepingse CD&V-fractie bleek dat tijdens huisbezoeken voor de verkiezingen “verkeer en verkeersveiligheid” de grootste bezorgdheden van de Pepingenaar zijn. Door het charter te ondertekenen geeft de gemeente een signaal om blijvend werk te maken aan de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid in de gemeente, aldus de fractie.

Het SAVE (Samen Actief voor VEilig Verkeer) project is ontstaan vanuit de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), een lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers. Een van de belangrijke punten binnen de werking van deze vereniging is het actief werken aan de bewustwording dat iedereen een rol speelt bij de verkeersveiligheid.

Uit die vereniging is het SAVE-charter ontstaan dat voor de gemeenten een leidraad moet vormen en zeven doelstellingen omvat die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen. Gezien de steeds toenemende verkeersdrukte in Pepingen en het niet steeds aanwezig zijn van de juiste voorzieningen vraagt de CD&V-fractie van Pepingen aan de gemeenteraad om het SAVE-charter te ondertekenen en vervolgens over het engagement aan te gaan om de algemene doelstellingen via concrete acties na te streven.

Er werd door vzw OVK een stappenplan ontwikkeld dat de gemeente, na ondertekening van het charter, moet doorlopen. De gemeente krijgt hiervoor begeleiding en ondersteuning van de vzw. Er wordt een jaarlijkse bijdrage tot het project gevraagd van 0,01 euro per inwoner, met een minimum van 100 euro. 

(Ingezonden foto)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?