OCMW ondersteunt aankoop zelftesten voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Het zijn uitdagende tijden. Corona maakt dat mensen fysiek, emotioneel en financieel getroffen worden, de energieprijzen leveren torenhoge facturen op, het leven wordt duurder… Sommige gezinnen doorstaan financieel zware tijden. De overheden zorgen ervoor dat die mensen die het financieel moeilijker hebben, ondersteund worden. Zo wordt er in het kader van het beleid rond de zelftesten in een tegemoetkoming voorzien. Ook de gemeente Galmaarden gaat dit beleid extra ondersteunen door de maatschappelijk kwetsbaren een aantal gratis zelftesten aan te bieden.

“Vooraf wensen we iedereen die daar recht op heeft nog eens te informeren over de mogelijkheid om zelftesten aan te kopen bij de apotheek aan een verlaagd tarief van 1 euro. Mensen met een recht op een verhoogde tegemoetkoming (bepaald op basis van inkomensgrenzen) kunnen van deze uitzonderingsmaatregel gebruik maken. De apotheek rekent in dat geval deze zelftesten aan door de derdebetalersregeling toe te passen. Het gaat daarbij om maximaal 4 zelftesten per 14 dagen per gezinslid”, zegt Kurt Penninck, schepen sociale zaken.

De hogere overheid gaf recent de aanbeveling mee om schoolgaande kinderen één keer per week een zelftest te laten afnemen. Voor velen wordt dit onbetaalbaar. “Via het OCMW Galmaarden gaan wij extra ondersteuning aan bieden bovenop de algemene 1 €-maatregel aan gezinnen die maatschappelijk kwetsbaar zijn”:

  • Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming kan de zelftest aankopen bij de apotheek. Indien het aankoopbedrag financieel nog te zwaar doorweegt, kan na sociaal onderzoek en door het voorleggen van de aankoopbewijzen onderzocht worden of ook deze aankoopkost door het OCMW ten laste genomen wordt.
  • Wie geen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming en dus de gewone aankoopprijs dient te betalen, maar dit financieel niet aankan, kan na sociaal onderzoek een gratis zelftest via het OCMW krijgen. De zelftesten zijn bestemd voor schoolgaande kinderen (basisonderwijs en secundair onderwijs). Ook hier passen we een maximum aantal testen van 4 per 14 dagen per kind toe.

Wie hier vragen over heeft, neemt contact op met het Sociaal Huis op het nummer  054 89 04 70

“Als werkgever voorzien wij ook zelftesten voor ons personeel dat de bij de uitvoering van de job risicocontacten kan hebben, zoals leerkrachten, kinderopvang, poetsdiensten, ….”, aldus Kurt Penninck.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?