PVDA Halle vraagt extra aanpassingen parkeerbeleid voor werknemers en pendelaars

Op 25 januari beslist de gemeenteraad over de nieuwe aanpassingen aan het parkeerbeleid. PVDA Halle vindt de aanpassingen een goede eerste stap, maar vraagt meer aandacht voor werknemers en pendelaars die hun auto aan het station moeten parkeren. Voor hen blijven de prijzen nog steeds even hoog. PVDA blijft zich ook verzetten tegen de plannen voor de bouw van een ondergrondse parking en tegen de uitbesteding van het parkeerbeleid aan een private partner. PVDA haalde 500 petities op en overhandigt die de dag voor de gemeenteraad, samen met een heleboel getuigenissen van Hallenaren aan het Hals stadsbestuur.

 Nieuwe aanpassingen

 Al sinds de bekendmaking van het nieuwe parkeerbeleid begin september 2020 voert PVDA Halle actie tegen de nieuwe plannen. De lokale afdeling sprak zich uit tégen de hoge tarieven voor werknemers, thuiszorgverstrekkers en pendelaars. Kevin Kestemont, voorzitter van PVDA Halle legt uit: “De plannen die op de gemeenteraad zullen worden besproken, zijn een eerste stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. We zijn tevreden dat de tarieven worden verlaagd en dat de zones eenvoudiger worden. Ook de verlaging voor de zorgverstrekkerskaart, zijn een goed begin, al vinden wij dat zo’n kaart gewoon gratis zou moeten worden. Dit plan gaat volgens ons dus nog niet ver genoeg. Aan de prijzen voor abonnementen verandert er verder niets. Mensen die in Halle werken en mensen die met de trein naar het werk gaan en dagelijks hun auto aan het station moeten parkeren, blijven veel betalen. Wij vinden het niet kunnen dat men mensen extra laat betalen om naar het werk te gaan. Daarom vragen wij het stadsbestuur ook om voor deze mensen een oplossing te zoeken.”

Lees verder onder deze foto

 Geen ondergrondse parking

 De PVDA blijft zich ook verzetten tegen de bouw van de ondergrondse parking. De linkse partij vreest dat de bouw van die parking het hele parkeerbeleid de komende decennia zal blijven domineren en het moeilijk zal worden om in de toekomst andere keuzes op het vlak van mobiliteit te maken. “De bouw en het uitbaten van zo’n ondergrondse parking wordt een dure aangelegenheid. Het bedrijf dat onder de arm zal worden genomen voor de bouw en het uitbaten van die parking, zal uiteraard winst willen maken. Dergelijke bedrijven zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Dat zal de komende jaren veel gaan bepalen. Wij vrezen dat de prijzen in de toekomst zullen toenemen om zo’n parking rendabel te maken en dat de Hallenaren veel minder inspraak zullen krijgen over het parkeerbeleid. De inkomsten van de private partner zullen nog meer bepalen wat er met ons parkeerbeleid gebeurt. Dat zagen we het afgelopen jaar al. Wij maken ons verder ook zorgen over toekomstige investeringen in mobiliteit. Wij zien liever investeringen in duurzame mobiliteit zoals een fietsnetwerk en beter openbaar vervoer in plaats van in dure parkings. We moeten er immers net voor zorgen dat mensen de auto minder nodig hebben om op hun bestemming te geraken.”, vertelt Kevin Kestemont.

 Petitie

 De PVDA haalde de voorbije maanden 500 handtekeningen op om hun eisen kracht bij te zetten. Ze verzamelden ook getuigenissen van Hallenaren die ze samen met de handtekeningen aan het stadsbestuur zullen overhandigen. “Wij vinden het belangrijk dat er naar de mensen wordt geluisterd, vandaar dat we zoveel mogelijk mensen hebben betrokken bij het parkeerbeleid. We trokken naar de Halse wijken en naar de markt. We hebben de mensen bevraagd en verzamelden zo een aantal getuigenissen. Het ongenoegen bij de mensen is zeer groot. We wilden de mensen dan ook de kans geven hun mening over het parkeerbeleid te kunnen geven. Daarom organiseren we een ludieke actie waarbij we nieuwjaarskaarten bezorgen aan het stadsbestuur met getuigenissen van Hallenaren over het parkeerbeleid. We overhandigen ook onze eerste 500 handtekeningen”, aldus Kevin Kestemont.

 Foto's: Jan Demol

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?