NVA-Lennik² eist snel verbeteringen aan gevaarlijke rijbaankussens

GAASBEEK - Afgelopen weekend vielen er weer veel fietsslachtoffers aan de rijbaankussens in het centrum van Gaasbeek. Alleen al zondagvoormiddag vielen 6 fietsers over deze gevaarlijke obstakels. Op een gegeven moment waren er 2 ambulances tegelijkertijd fietsers aan het opladen voor vervoer naar ziekenhuizen in de buurt en werd de rijbaan in Gaasbeek zo volledig versperd.

Leden van de NVA-Lennik² fractie Geert De Cuyper, Erik O, Gun Mignon, Bruno Moens en Kristien Van Vaerenbergh een korte protestactie aan de rijbaankussens.  “Na de vervanging van het wegdek in het centrum van Gaasbeek besliste de schepen van openbare werken Johan Limbourg afgelopen winter om het oude verkeersplateau niet meer heraan te leggen maar in de plaats 2 kleinere rijbaankussens uit het gemeentelijke depot te recupereren. Redenen: een makkelijker doorgang voor het zwaar verkeer komende van de leemontginning in Vijversele en een keuze voor de goedkoopste ingreep. Nochtans kon het verkeersplateau opnieuw aangelegd worden”, stelt Bruno Moens van NVA-Lennik².

Sinds deze ingreep in de winter werd uitgevoerd zijn reeds meer dan 20 fietsers zwaar gevallen. Eén van hen heeft een bekkenbreuk opgelopen, een andere een elleboogbreuk en vele andere verwondingen aan het gezicht en de armen.

“Deze situatie kan zo niet langer blijven. Onze fractie heeft reeds tweemaal tijdens de afgelopen gemeenteraden schepen Limbourg gewezen op de huidige gevaarlijke situatie in Gaasbeek. De aangebrachte witte strepen voor de rijbaankussens hebben duidelijk geen effect. De eerstvolgende zondag vielen er weeral 6 fietsers overheen. Sinds deze spijtige recordzondag heeft de gemeente enkele signaalborden geplaatst. We zijn benieuwd of fietsers in groep deze borden wel kunnen opmerken. Het probleem blijft immers dat de geplaatste rijbaankussens voor fietsers te steil en te kort blijven en ervoor zorgen dat fietsers zelfs bij lage snelheid gekatapulteerd worden. De verhogingen van de rijbaankussens zijn bijkomend heel moeilijk te onderscheiden van gewone riooldeksels, zeker wanneer deze in de schaduw liggen. De enige uitwijkmogelijkheid voor fietsers is in het midden van de baan te gaan rijden, ook geen ongevaarlijke situatie”, zegt Bruno Moens.

“We eisen dat deze voor fietsers onveilige situatie in Gaasbeek onmiddellijk wordt aangepakt door het gemeentebestuur van Lennik. We stellen alvast zelf enkele oplossingen voor na gesprekken met de buurt. Ten eerste kunnen de rijbaankussens zelf verwijderd worden. Om de snelheid ter plekke te verminderen, kan gedacht worden aan een rijbaanversmalling zoals op andere plekken in Lennik is uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, kan de snelheidsbeperking in het centrum bereikt worden door extra snelheidscontroles”, meent Moens.

De rijbaankussens kunnen volgens de oppositiepartij vervangen worden door een plateau die over de volledige breedte van de rijbaan en over een langere afstand doorloopt. Hierdoor wordt het niveauverschil voor fietsers minder plots en kort gemaakt zodat deze makkelijker hun stabiliteit kunnen behouden.

De NVA-Lennik² - fractie zal dit punt van nabij opvolgen zodat deze levensgevaarlijke situatie zo vlug mogelijk wordt aangepakt. “Wij zullen ook niet nalaten om het huidige college hiervoor juridisch ter verantwoording te roepen. We raden aan de fietsslachtoffers aan om het Lennikse college ook verantwoordelijk te stellen voor de lichamelijke en/of stoffelijke schade die ze hebben geleden. Op deze wijze willen we vermijden dat de huidige besparingsdrift bij het Lennikse college kan leiden tot verdere onveilige situaties in Lennik. Een gemeentebestuur moet immers zorg dragen voor het welzijn van al haar inwoners, zeker van zij in een kwetsbaardere situatie. Onze fractie zal ook voor hen blijven opkomen”, besluit Bruno MOENS


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?