Notaris gaat oude rijkswachtpost Lennik verkopen.

De politieraad heeft de voorwaarden goedgekeurd voor de verkoop van de oude rijkswachtpost in Lennik, die nu nog wordt gebruikt door de politiezone. De politiezone stelt notaris Dirk Van Den Haute uit Lennik aan om de verkoop te organiseren.

Het gaat om een administratief gebouw op een grond van 4a9ca, dat wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: 3.228 €.

De politiezone stelt als voorwaarde om het pand na de verkoop verder te mogen gebruiken t.e.m. 31/08/2021 mits een maandelijkse vergoeding van 645 €, met einde uiterlijk op 31/12/2021.

Bezoeken zijn mogelijk vanaf 28 april tot 26 mei na afspraak via de notaris. De aanvang van de biedingen is gepland op woensdag 19 mei 2021 om 14 uur. De sluiting van de biedingen is voorzien op donderdag 27 mei 2021 om 14 uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform.

Sociale huisvesting

De Politieraad heeft zich akkoord verklaard met het lastenkohier. De Lennikse raadsleden Erik O en Christel O (N-VA - Lennik Kwadraat) hebben zich ook nu bij de stemming onthouden, met dezelfde motivatie die gegeven werd tijdens vorige zittingen. “We begrijpen dat de politiezone geld nodig heeft voor de uitbouw van zijn infrastructuur maar gelet op het feit dat dit gebouw reeds gelegen is in een site van de gemeente Lennik (sociale woningen, sporthal ), gelet op het feit dat Lennik de grootste betaler is in de politiezone, en er bovendien een tekort is aan sociale huisvesting in Lennik, wensen wij ons te onthouden. We zouden wensen dat er een voorkeursrecht tot aankoop voor het gebouw werd ingeschreven in de voorwaarden tot de verkoop van dit gebouw. Laat de markt zijn dienst doen maar geef bij het hoogste bod aan de gemeente Lennik de kans om ook aan die prijs aan te kopen." De gemeente kon eerder wel het achtergelegen gebouw met de rijkswachtappartementen aankopen.

Lees verder onder deze foto

Strategische ligging

Burgemeester Irina De Knop stemde voor maar sloot zich wel aan bij raadslid Erik O omdat zij ook de mening toegedaan was dat de gemeente Lennik een voorkooprecht had kunnen laten gelden. Zij geeft aan dat dit in het politiecollege meermaals besproken werd en dit ook werd onderzocht. In het politiecollege werd het standpunt ingenomen dat dit in deze niet mogelijk zou zijn. “Wij volgen uiteraard de beslissingen die we daarover krijgen van verschillende instanties. Die vraag is ook bij de notaris nagevraagd en ook daar is aangegeven dat dit in dit dossier niet kon. Uiteraard gaat dit over een zeer strategische ligging voor Lennik, en we hadden dit als gemeente graag kunnen aankopen. Samengevat kwam het er op neer dat de kloof te groot was, tussen wat de politiezone denkt nodig te hebben naar toekomstige financiering toe en wat de gemeente Lennik kon bieden naar aanleiding van een schatting die de gemeente gevraagd heeft. Om die reden heeft het politiecollege beslist om toch naar een openbare verkoop te gaan. Wellicht is dit de beste garantie voor beide partijen om een zo correct mogelijke prijs van het goed te kunnen krijgen”. Burgemeester De Knop gaf nog aan dat zij hier vandaag ook wel met gemengde gevoelens zit.

Raadslid Erik O verduidelijkte verder dat hij in de politieraad zetelt als vertegenwoordiger van de gemeente Lennik en dat hij doet wat voor hem het beste lijkt voor de gemeente Lennik in dit geval, vooral omdat Lennik toch ook de grootste financierder is van de politiezone. Hij vindt dat hier toch rekening zou moeten mee gehouden worden.

De korpschef deelde die bezorgdheid ook. De openbare verkoop weerhoudt de gemeente echter niet om ook een bod uit te brengen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?