Nooit eerder zoveel ritten voor MIVB

BRUSSEL - Volgens de eerste ramingen tekende de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB afgelopen jaar om en bij de 370 miljoen ritten op. Dat zijn er ruim 5 miljoen meer dan in 2014, of een stijging met 1,3%. Het gaat om een nieuw record voor de MIVB en dat ondanks momenten van onderbrekingen op het net, zoals de sluiting van de metro aan het einde van het jaar.

De rittenaantallen van het openbaarvervoersnet van de MIVB neemt verder toe. Volgens de eerste voorlopige schattingen realiseerden de trams, bussen en metro’s van de MIVB in 2015 liefst 369,8 miljoen ritten of 5,2 miljoen meer dan in 2014. De MIVB tekent dus een nieuwe stijging op van de ritten met 1,3%. Een mooie vooruitgang, ondanks het feit dat 2015 getekend werd door verschillende verstoringen van het net door de acties gericht tegen de federale overheid en door de sluiting van de metro eind november als gevolg van dreigingsniveau 4.

"We zijn trots op dit resultaat, dat een gevolg is van onze wil om almaar performanter openbaar vervoer aan te bieden aan onze reizigers. We zetten onze inspanningen in 2015 voort door nieuwe trams en bussen in gebruik te nemen. We ontwikkelden de informatie in reële tijd, verbeterden het aanbod en de frequenties voornamelijk tijdens de daluren. Belangrijke werven werden opgestart met de hulp van het Gewest en Beliris, zoals de toekomstige tramlijn 9 en de modernisering van het ticketsysteem. Deze nieuwe stijging van de rittenaantallen getuigt van het belang van onze inspanningen voor de reizigers. We zullen deze weg dit jaar uiteraard verder bewandelen met talloze projecten die de almaar toenemende reizigers een kwalitatieve dienstverlening moeten bieden”, verheugt Brieuc de Meeûs zich, CEO van de MIVB.

"De MIVB slaagt er in om elk jaar meer en meer bewoners en bezoekers van onze hoofdstad te vervoeren op de metro, tram en bus", zegt een tevreden minister Pascal Smet. 'Ik wil alle medewerkers bedanken die ervoor instaan dat de MIVB elke dag meer en meer beantwoordt aan de verwachtingen van de Brusselaars en er dus voor zorgen dat we deze mooie cijfers behalen. Hierdoor maakt de MIVB een van de doelstellingen van de regering mogelijk, namelijk de stad teruggeven aan de mensen.”

Nieuwe projecten in 2016

De renovatiewerken van de metrostations Kunst-Wet, Rogier en Schuman, die worden uitgevoerd door Brussel Mobiliteit en Beliris, lopen op hun laatste beentjes. De drie stations worden dit jaar officieel ingewijd. De stations zullen de reizigers een gerenoveerde ruimte bieden, die klaarder is, comfortabeler en dus aangenamer.

De werken voor de toekomstige tramlijn 9 worden verdergezet. De werf voor het plaatsen van de sporen ging afgelopen september van start en duurt dit jaar verder. Deze lijn zal op termijn Simonis verbinden met het UZ Brussel en de Heizelvlakte. Het nieuwe eindpunt van de lijn aan Simonis, wordt aangelegd tijdens de zomer van 2016.

Ook de werf voor de verlenging van tramlijn 94 gaat in de loop van dit jaar van start. De tramlijn wordt verlengd van het huidige eindpunt aan het Trammuseum tot metrostation Roodebeek, waar ze aansluit op metrolijnen 1 en 5.

De laatste rittenkaarten met magneetstrook (1 rit, 24 uur en Airport Line), worden in de loop van 2016 afgeschaft en vervangen door de herlaadbare versie op de MOBIB-chipkaart.

De informatie en de aangeboden diensten maken essentieel deel uit van het openbaarvervoersaanbod. De MIVB zet haar inspanningen verder om de verschillende informatiekanalen naar de reizigers verder te ontwikkelen met de komst van een nieuwe mobiele applicatie, die gebruiksvriendelijker wordt en een routeplanner zal integreren. De app moet tegen het nieuwe schooljaar het licht zien. Ook de website van de MIVB wordt in een nieuw kleedje gestopt, met een nieuwe look en nieuwe mogelijkheden, onder andere voor de online aankopen. Bovendien wil de MIVB in de loop van dit jaar wifi aanbieden in de (pre)metrostations.

In de loop van 2016 kiest de MIVB de leveranciers voor de modernisering van de metro (nieuwe signalisatie, nieuwe voertuigen). De voorbereidende werken en studies voor de uitbreiding van de metro tussen Noord en Bordet en de omvorming van de premetro tot metro tussen Noord en Albert werden verdergezet met onder andere impactstudies voor het project van het station Grondwet.

Ten slotte zal in de Marconi-remise, die nu al een dertigtal trams herbergt, een onderhoudshal komen en een gedeelte van de stelplaats zal het licht zien, terwijl langs de Simonetlaan in Anderlecht de eerste spadesteek zal worden gegeven voor de toekomstige metroremise Erasmus.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?