Nog geen reflecterende huisnummers in Lennik

Naar aanleiding van het goedkeuren van het aanbrengen van reflecterende huisnummers in Grimbergen, werd het voorstel om dit ook te doen in Lennik nogmaals ingediend. Reeds vorige legislatuur werd dit door Erik O, gemeenteraadslid N-VA-Lennik Kwadraat, ingediend en hij herhaalde dit nogmaals bij de start van het nieuwe gemeentebestuur. Voor het gemeenteraadslid is een goed zichtbaar huisnummer, dat ’s avonds oplicht wanneer men met een zaklamp er naar schijnt, van groot belang voor de hulpdiensten. Tot zijn grote spijt ging de meerderheid niet in op het voorstel.

“Het aanbrengen van reflecterende huisnummers in Lennik is al jaren een stokpaardje van mij. Ik bracht dit punt reeds op de agenda van vorige legislatuur en ook in het begin van deze legislatuur. De eerste maal was toen de huisnummers in verschillende straten van Lennik werden aangepast en het een uitgelezen moment was om onmiddellijk de reflecterende nummers te bezorgen. Inmiddels hebben vele gemeenten dit reeds ingevoerd. Bij sommige gemeenten en steden is het binnenkort zelfs een verplichting om een reflecterende huisnummer aan te brengen en werd het ingeschreven in het politiereglement of bij het afleveren van een bouwvergunning. De voordelen heb ik reeds jaren geleden reeds opgesomd. Belangrijk is de zichtbaarheid van het huisnummer wanneer hulpdiensten, politiediensten enz.... bij nacht naar een huis moeten zoeken. Op dat moment zijn alle minuten kostbaar. Ook voor pakjesdiensten (die nu in opgang zijn ’s avonds nog hun pakjes willen leveren ) is tijd kostbaar. Ik stelde vast tijdens het rondbrengen van de mondmaskers vorig jaar, dat sommige huisnummers in Lennik niet echt zichtbaar zijn. Voordelen zijn er dus bij de vleet", aldus Erik O.

De kostprijs bedraagt volgens O ongeveer 1 euro per huisnummer ."Dus het komt op een uitgave van ongeveer 5.000 Euro (er zijn ongeveer 4.400 woningen in Lennik). Indien we kijken wat er tijdens de Coronacrisis werd uitgegeven is dit eigenlijk niet zoveel. Toch vond de meerderheid dit bedrag een groot obstakel om het goed te keuren. Dit is een gemiste gelegenheid om iets concreets voor de bevolking te doen", aldus O.

Burgemeester Irina De Knop liet weten dat ze tot nu toe vanuit de hulpdiensten geen enkele klacht kreeg over slecht zichtbare huisnummers. Ze liet weten opnieuw navraag te doen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?