Nieuwe start voor Mondiaal Halle in 2020

De brede memorandum-actie Mondiaal Halle - opgericht naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 -  schakelt naar volgend jaar toe naar een andere aanpak,  aangepast aan de nieuwe lokale beleidsperiode 2020-2025.  

Miguel Estrada, één van de gangmakers van Mondiaal Halle van het eerste uur: "De voorbije twee jaar werd met Mondiaal Halle één en ander in beweging gezet en kon dit project rekenen op waardering en sympathie in Halle. De nieuwe beleidsperiode 2020-2025 maakt echter een herpositionering van Mondiaal Halle noodzakelijk.Daarom willen wij onze manier van werken verregaand vernieuwen. Zo zal er gestopt worden met de mondiale gesprekstafels die de voorbije twee jaar maandelijks werden georganiseerd de derde zondag van de maand."

Mondiaal Halle : tevreden terugblikken, hoopvol vooruitkijken

Miguel Estrada : "Met onder meer het aanstellen van een schepen voor mondiaal beleid, het omarmen van de werelddoelen (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - sdg's) in de meerjarenplanning van de stad Halle en de helft van de gemeenteraadsleden die al een ontwikkelingsdoel hebben geadopteerd kan Mondiaal Halle zowel tevreden terugblikken op een geslaagde actieperiode als hoopvol vooruit kijken hoe het mondiaal beleid lokaal zal uitgerold worden."

Mondiaal Halle : switch naar klankbordgroep

Miguel Estrada : "Na een bezinningsperiode gaat in mei Mondiaal Halle zich opnieuw publiek tonen. Wij willen blijven inzetten op partnerschap en burgerparticipatie omtrent een lokale mondiale visie en deze concepten verder verdiepen en ontwikkelen. Een nieuwe lente en een nieuw geluid.  In 2020 neemt Mondiaal Halle een nieuwe start als klankbordgroep die met een scherpe blik een aanvullende rol zal spelen bij de lokale vertaling van de urgente mondiale agenda. Wie zelf wil deelnemen aan deze klankbordgroep kan mailen naar hallemondialestad@gmail.com."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?