‘Gooik voert forse belastingverhoging door’

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag werd een verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing goedgekeurd door de meerderheid. N-VA Gooik stemde tegen.

 “De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing worden berekend op het Kadastraal Inkomen. Deze opcentiemen stijgen van 787 naar 895, of een stijging van deze onroerende belasting met bijna 14%”, zegt Steve Dehandschutter, fractieleider gemeenteraad N-VA Gooik

 “Deze belastingverhoging is het gevolg van het mateloos verspillen van belastinggeld aan projecten zoals de zogeheten zeilsculpturen op het dorpsplein in Gooik en het alsmaar duurder wordende plattelandscentrum Paddenbroek, projecten waarvan de Gooikenaar niet echt wakker ligt. De rekening van dit megalomane bestuur wordt nu aan de inwoner gepresenteerd”, zegt Dehandschutter.

“Jammer genoeg zal deze belastingverhoging ook nu niet ten goede komen van de inwoners. Hoewel ieder gezin gemiddeld 100 € per jaar meer zal betalen, is er nog steeds geen geld voor de renovatie van de Muziekacademie in Gooik, de ondersteuning van de Gooikse handelaars of broodnodige wegenwerken. Met dit bestuur zijn we zeker niet aan de laatste belastingverhoging toe.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?