"Nieuwe regelrechte aanslag op de mobiliteit in Halle"

De ontwikkeling van de Databuild-site tussen de Bergensesteenweg en de Edingensesteenweg wordt een nieuwe regelrechte aanslag op de al zwaar getroffen mobiliteit in Halle. Dat zeggen N-VA Halle raadsleden Benjamin Swalens en Sven Pletincx naar aanleiding van de reactie die ze van de stad kregen op het bezwaarschrift dat ze indienden tegen dit bouwproject. “De stad geeft zelf toe dat het project zal leiden tot 100 meter extra file op de Edingensesteenweg. Nog meer en nog langer stilstaan in de stad dus”, klinkt het. Burgemeester Pieters heeft het over sloganeske kritiek.

Tussen de Bergensesteenweg en de Edingensesteenweg komen 4 baanwinkels en 80 nieuwe woongelegenheden. “Toegegeven, dat zijn er 15 minder dan oorspronkelijk gepland, maar zelfs dan zal de impact op de mobiliteit niet van de poes zijn”, zeggen Swalens en Pletincx. “De stad heeft trouwens zelf al toegegeven dat de file op de Edingensesteenweg nog eens 100 meter langer zal worden dan nu al het geval is. Het stadsbestuur beweert wel dat die file zal opgelost raken als de ondertunneling van de A8 gerealiseerd is, maar dat is voorlopig nog verre toekomstmuziek. [Archief : Tijdelijke voetgangers- en fietsersbruggen over A8 in Halle] Door nog maar eens toe te geven aan de bouwwoede van de projectontwikkelaars en groen licht te geven voor dit megalomaan project maakt de stad zich mee schuldig aan het creëren van een zwaar en straks onontwarbaar verkeerskluwen.”

Bouwwoede

Positief is wel dat er meer groen op de site komt en dat de buren worden afgeschermd met een extra bomenrij. “Maar dat neemt niet weg dat we de ongebreidelde bouwwoede van de stad dringend een halt moeten toeroepen. Er zijn de laatste jaren in Halle meer dan 500 appartementen bijgekomen. De leefbaarheid van de stad staat zwaar onder druk. Het is dus belangrijk dat er voorzichtig wordt omgesprongen met de schaarse open ruimte. Vanuit dat oogpunt had dit megalomane project op de Databuild-site absoluut kleinschaliger gemoeten”, besluiten Swalens en Pletincx.

Woonbehoeften

Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) heeft het over sloganeske kritiek. "Deze verkaveling geeft invulling aan de bestemming die reeds eerder was vastgelegd in de afbakening van het  stedelijk gebied Halle", aldus Pieters. "Zoals reeds gemeld werd een bouwblok bovendien geschrapt ten gunste van meer groen. Bedoeling van het afbakaningsplan was de  groene ruimte rond het stedelijk weefsel extra te beschermen en de nog mogelijk woonprojecten te situeren in de inbreidingszones. De woonbehoeften moeten toch wel ergens worden ingevuld. 'Megalomaan' is dit project alleszins veel minder dan dat de kritiek er op sloganesk is."

(Foto : raadsleden Benjamin Swalens en Sven Pletincx bij het indienen van hun bezwaar)

Archief

N-VA-gemeenteraadslid bezorgd over bouwproject op Bergensesteenweg

Stadsbestuur reageert op bedenkingen van N-VA-Halle bij bouwproject

Groen licht voor ontwikkeling binnengebied Edingense- / Bergensesteenweg

Bewoners Edingensesteenweg maken zich zorgen over bouwproject

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?