Nieuwe lijn 74 verbindt Anderlecht, Vorst en Ukkel

Op 19 april krijgt het MIVB-net er een nieuwe buslijn bij. Lijn 74 zal in eerste instantie het Erasmusziekenhuis verbinden met Ukkel-Stalle, en vervolgens met Ukkel Kalevoet. De buslijn zal een nieuwe verbinding vormen tussen Anderlecht, Vorst en Ukkel. De kersverse lijn maakt deel uit van het busplan van de MIVB, dat de capaciteit van het busnet tegen 2022 met 30% moet verhogen.

De MIVB voert haar busplan verder uit met de komst van de gloednieuwe lijn 74. Deze zal vanaf 19 april een nieuwe verbinding vormen tussen het Erasmusziekenhuis en Ukkel-Stalle. Zodra de nieuwe Wagonstraat is aangelegd, krijgt de lijn haar eindpunt aan Ukkel Kalevoet. De lijn loopt langs het winkelcentrum Cora, de Paepsemlaan, het centrum van Vorst, Vorst Nationaal en het station van Ukkel-Stalle.

Wijken beter bediend

De nieuwe lijn 74 beantwoordt aan de nood aan verbindingen met het openbaar vervoer tussen Anderlecht, Vorst en Ukkel.

De lijn zorgt voor een betere lokale ontsluiting van verschillende wijken, waaronder de nieuwe wijk Erasmus Gardens, de wijken Vogelenzang en Trèfles in Anderlecht, en de wijk Bervoets in Vorst. Ze zal ook zorgen voor een betere bereikbaarheid van Vorst Nationaal, het Erasmusziekenhuis en het winkelcentrum Cora en bedient de Industrielaan in de drie gemeenten. Op lange termijn zal de lijn ook de stationswijk Ukkel Kalevoet ontsluiten, die volop in ontwikkeling is.

Lijn 74 loopt ook langs vele scholen: Les Trèfles, basisschool Maurice Carême, het Decroly-instituut, Val Fleuri, Ecole des Asters, enz.

De lijn biedt daarnaast talrijke verbindingen met andere lijnen of stations. Op drie plaatsen kan je overstappen op de metro: Erasmus, Eddy Merckx en Veeweide. Er is ook een verbinding met de treinstations Ukkel-Stalle, Vorst-Oost en op termijn ook Ukkel Kalevoet.

Een lijn die vrouwen in de schijnwerpers zet

Het eindpunt van de lijn ligt in de buurt van het gebouwencomplex "Erasmus Gardens" en het nieuwe metrodepot van de MIVB. Deze terminus draagt de naam Clémence Everard. Zij is de eerste vrouw die in België afstudeerde in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde. De keuze om dit eindpunt naar een vrouw te vernoemen, sluit aan bij de wens van de MIVB om de haltes op haar net te vervrouwelijken. Ook twee andere haltes op de lijn zijn naar vrouwen genoemd: Marguerite Bervoets (verzetsstrijdster) in Vorst en Marie Curie (natuurkundige) in Anderlecht.

Het busplan: vervolg en niet het einde

Midden 2018 startte de MIVB met de uitvoering van haar busplan, dat de belangrijkste herziening van haar busnet in de afgelopen jaren is. Het doel? Inspelen op de evolutie van het Brussels gewest: nieuwe wijken, nieuwe bedrijven, nieuwe infrastructuur, demografische groei... Veranderingen die nieuwe mobiliteitsbehoeften met zich meebrengen. Het busplan speelt in op deze behoeften door nieuwe verbindingen, betere diensten, gloednieuwe lijnen, enz. aan te bieden.

Het busplan wordt in opeenvolgende fasen uitgevoerd. Wanneer het hele plan is uitgevoerd, zal tweederde van de buslijnen van het huidige netwerk zijn aangepast. Het toekomstige MIVB-busnet zal 30% meer zitplaatsen bieden en de capaciteit per kilometer met 22% verhogen ten opzichte van de situatie op het ogenblik van de start van de invoering.

In totaal zullen van de 50 buslijnen die het MIVB-net vóór de lancering van het busplan telde, 6 nieuwe lijnen worden gecreëerd, 15 lijnen blijven ongewijzigd en de routes van twee lijnen worden door andere lijnen overgenomen.

Een van de nieuwe lijnen is lijn 33 (Louiza-Dansaert), de eerste 100% elektrische lijn van het net, die midden 2018 in gebruik werd genomen. Midden 2019 zag lijn 37 het daglicht. Deze verbindt Linkebeek station met Albert. Midden 2020 voegde lijn 56 (Schuman-Buda) zich bij de talrijke buslijnen van het MIVB-net. Na de nieuwe lijn 74, die vanaf maandag 19/4 rijdt, volgen nog lijn 52, die het Centraal Station met Vorst Nationaal zal verbinden, en lijn 68, die loopt van het Zuidstation naar het industrieterrein Zen Park.

De volgende fase van het busplan zal in september plaatsvinden.

"Met deze gloednieuwe lijn kunnen we ons aanbod verder versterken. Nieuwe diensten, nieuwe verbindingen, intermodaliteit... Het busplan vertegenwoordigt de essentie van onze opdracht: efficiënter openbaar vervoer aanbieden, dichter bij de behoeften van de reizigers en de Brusselaars", zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

“Brussel verandert en het aanbod van de MIVB verandert mee. Deze nieuwe buslijn kadert in onze plannen om het groeiende Brussel nog beter te bedienen. Met deze investering bereiken we nog meer wijken, bedienen we nog meer reizigers, en maken we nog meer verbindingen. En we geven extra alternatieven aan de bezoekers van het CORA winkelcentrum, Vorst Nationaal en het Erasmusziekenhuis. Brussel gaat er alweer op vooruit”, voegt Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit, toe.

Burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps: “Hoewel Anderlecht goed verbonden is met het stadscentrum, met name dankzij de metrolijnen, is het toch moeilijk om twee punten te bereiken die in de tweede kroon liggen. Deze nieuwe transversale lijn biedt een oplossing voor dit probleem. Deze zal des te nuttiger zijn omdat zij langs een groot aantal scholen zal lopen.”

"Een nieuw openbaarvervoersaanbod is altijd uitstekend nieuws!" zegt waarnemend burgemeester van Vorst, Mariam El Hamadine. "En ik ben er zeker van dat de lijn 74 het leven van vele Vorstenaren zal vergemakkelijken, door hen in staat te stellen de gemeenten Ukkel en Anderlecht sneller te bereiken. Deze lijn zal ook zeer praktisch zijn voor de inwoners van Ukkel en Anderlecht die in Vorst werken, zoals het geval is voor een aantal gemeentearbeiders. Ik ben ook blij dat de komst van buslijn 74 de bewoners van de wijk Bervoets een uitgebreider vervoersaanbod zal bieden."

“Ik verheug mij over de komst van deze nieuwe lijn, die de inwoners van Ukkel een betere verbinding biedt met de stations in onze gemeente”, aldus Boris Dilliès, de burgemeester van Ukkel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?