Nieuwbouw voor GLS De Regenboog en Spinibo Zellik ingehuldigd

De nieuwbouw van de gemeentelijke lagere school 'De Regenboog' en nieuwe lokalen voor de buitenschoolse opvang Spinibo werden gisteren officieel ingehuldigd.

Onder meer burgemeester Koen Van Elsen nam het woord tijdens het feestelijke moment. "De druk op onze scholen in Asse is groot, zeker hier in Zellik. Ieder jaar komen er meer leerlingen bij en de nood voor nieuwe scholen in onze gemeente is ook Vlaanderen niet ontgaan", klonk het. "In 2013 kregen we bericht van het Ministerie van Onderwijs dat Asse 5 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen ontving. Voor de regio Zellik ging een deel van deze subsidies naar onze buren van de kleuterschool Het Klimmertje, die vorig jaar hun nieuwe school feestelijk openden en een deel ging naar de lagere school De Regenboog. We zijn erg dankbaar voor deze middelen, maar we zijn ons ook bewust dat deze niet volstaan en dat tot op de dag van vandaag de druk op de Zellikse scholen erg groot is."

Wachtlijsten

Recente cijfers tonen immers opnieuw aan dat in deze regio de wachtlijsten het langst zijn. "We engageren ons dan ook als bestuur om bij Vlaanderende nood aan bijkomende capaciteitsmiddelen te blijven aankaarten en hopen in de toekomst nog extra leerlingen een plaats te kunnen geven", ging Van Elsen verder. "Hierbij willen we graag de goede samenwerking met de scholen van de andere onderwijsnetten benadrukken. Iedere leerling in onze gemeente kwaliteitsvol onderwijs aanbieden dat is ons doel en daarbij denken we graag over de grenzen van de onderwijsnetten heen." (lees verder onder foto)

Het stijgend aantal kinderen was ook voelbaar in de buitenschoolse kinderopvang Spinibo. "Hun lokalen waren verouderd en werden te klein", aldus Van Elsen. "In kader van brede schooldenken, zagen we de nieuwbouw van de school als kans om nieuwe lokalen voor Spinibo te voorzien, waarbij gedeeld gebruik mogelijk is. We mogen zeggen dat we geslaagd zijn in dit opzet. De polyvalente ruimte voor Spinibo wordt als refter gebruikt voor de school. Lokalen worden gedeeld met oog voor ieders eigenheid. Dit alles bevordertde samenwerking tussen de school en Spinibo."

Bijkomend werd er aandacht besteed aan de aanleg van de buitenruimte. De school spaarde zelf al enkele jaren voor de aanleg van een voetbalveld dat nu kon gerealiseerd worden en werklieden van de gemeente legden zelf een mooie extra buitenspeelruimte aan.

Archief

Nieuwbouw voor GLS De Regenboog en Spinibo Zellik

Werken van start voor nieuwbouw GLS De Regenboog en Spinibo Zellik


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?