Nieuwbouw voor GLS De Regenboog en Spinibo Zellik

In 2013 en 2015 ontving Asse capaciteitsmiddelen van de Vlaamse regering omwille van het plaatstekort in de basisscholen. Dit plaatstekort was zeker ook zichtbaar in Zellik. De subsidies werden verdeeld en de gemeentelijke lagere school ‘De Regenboog’ ontving in totaal 550.000 euro.

De buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking Spinibo zitten momenteel met de lagere schoolkinderen in afgeleefde lokalen aan het voormalige jeugdhuis Time Out en Chiro Zellik, en met de kleuters in tijdelijke containers aan de bibliotheek van Zellik. Het aantal gebruikers van deze Spinibo locatie blijft groeien zowel tijdens de schoolweken als tijdens de schoolvakanties. Gemiddeld worden hier zo’n 100 kinderen per dag opgevangen. De idee ontstond om een nieuw gebouw te zetten dat gedeeld gebruikt kon worden door de school en door Spinibo. De buitenschoolse kinderopvang ontving van Vlabinvest een bijkomende subsidie van 36. 474 euro voor deze nieuwbouw.

Vandaag verhuist Spinibo zowel met de lagere school als met de kleuters naar het nieuwe gebouw en de school zal zijn intrek nemen vanaf 1 februari.

Op het gelijkvloers is er een polyvalente ruimte die door de school als refter zal worden gebruikt en die dienst doet als grote speelruimte voor de kinderopvang. Verenigingen kunnen na de schooluren of in het weekend van deze ruimte gebruikmaken. Verder is er sanitair en een keuken voor gemeenschappelijk gebruik. Daarnaast zijn er 4 klassen voor Spinibo.
Op de eerste verdieping bevinden zich 4 klassen voor de lagere school en een zorgklas. De klassen van het eerste leerjaar kunnen hier terecht.

De gang is bewust erg breed gemaakt zodat er klasoverschrijdend kan worden gewerkt. Kinderen over de verschillende klassen heen kunnen zo op verschillende plaatsen in het gebouw in kleine groepjes aan de slag om op hun eigen tempo te werken. Ook de speelplaats wordt groter en er komen speelelementen bij voor alle gebruikers.

Met dit  gedeeld gebruik van het gebouw en de buitenruimte trekt het bestuur volop de kaart van het Brede School-denken. Bijna dagelijks, zowel tijdens de schoolweken als tijdens de schoolvakanties, zal dit gebouw en de buitenruimte worden gebruikt. Ook de Zellikse verenigingen kunnen weldra gebruik maken van de polyvalente ruimte in de nieuwbouw.
Op de officiële opening is het nog even wachten tot wanneer iedereen zijn draai heeft gevonden in het gebouw en de laatste klusjes zijn afgewerkt.
Het gunningsbedrag voor de werken bedraagt 1 825 337,08 euro (excl. btw).

"Als bestuur zijn we heel blij dat we de school en Spinibo de infrastructuur kunnen aanbieden die ze echt nodig hebben. In Zellik heeft de bevolking nood aan lokalen, speelruimte, ruimte voor vrije tijd. De nieuwbouw van de school is een eerste stap in een totaalplan waarbij een hele omgeving zal aangepakt worden. We zijn zeer tevreden dat er ook buitenspeelruimte kan worden gerealiseerd", aldus Joris Van den Cruijce.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?