Nieuw ophaalbeleid voor dode dieren in Opwijk

De gemeente Opwijk heeft sinds jaren een contract lopen met de Brusselse vzw SAVU voor het ophalen van kadavers. Schepen van Dierenwelzijn Inez De Coninck laat de overeenkomst met de vzw stopzetten. Vanaf 2021 zal de ophaling gebeuren door vzw Rendac uit Denderleeuw.

Wanneer er een dood of loslopend dier werd gesignaleerd in Opwijk, werd hiervoor de Brusselse vzw SAVU opgetrommeld. Het contract werd al jarenlang stilzwijgend verlengd, maar daar komt nu een einde aan. Dat de vzw niet transparant werkt en ook geen eigen asiel heeft, wekte niet veel vertrouwen in het welzijn van de gevonden dieren. "In al die jaren dat ik bevoegd ben voor Leefmilieu en Dierenwelzijn heb ik amper contact met hen gehad,"  zegt Schepen van Dierenwelzijn Inez De Coninck (N-VA).

Om die reden zocht en vond de gemeente een nieuwe partner. Vanaf januari 2021 zal vzw Rendac uit Denderleeuw instaan voor het ophalen van dode dieren. De Opwijkse gemeentewerklieden zullen gevonden kadavers naar de site van De Loods brengen waar vzw Rendac ze zo snel mogelijk komt ophalen. "Het is toch al te gek dat een vzw uit Brussel moet worden opgebeld om hier een dood dier te komen ophalen. Door de samenwerking met vzw Rendac zullen dode dieren sneller worden opgehaald."

Bovendien zorgt het nieuwe ophaalbeleid voor een flinke besparing. Het contract met vzw SAVU ging historisch uit van een forfaitair jaarlijks bedrag (2.547,28€ in 2019) met daarbovenop een extra kost per kreng (60€ incl BTW). Vzw Rendac rekent alleen de kost per ophaling (38€) en de vuilniszakken aan (tussen 11 à 17€). "Bij vzw Rendac krijgen we betere dienstverlening voor minder middelen. Dat is goed bestuur," besluit Inez De Coninck.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?