"AZ Sint-Maria Halle blijft de veiligste plek voor noodzakelijke verzorging"

Stel noodzakelijke zorg niet uit, ook niet in tijden van corona. Dat is de belangrijke boodschap die het AZ Sint-Maria en de stad Halle aan alle regiogenoten willen meegeven. Net zoals in de eerste lockdown twijfelen opnieuw heel wat mensen om de huisarts te raadplegen of om naar het ziekenhuis te komen bij  gezondheidszorgproblemen.

Het AZ Sint-Maria houdt overal in het ziekenhuis en ook op de spoedafdeling patiënten die besmet zijn met het coronavirus volledig gescheiden van patiënten zonder besmetting. Dus blijf niet zitten met  gezondheidsproblemen uit vrees voor een coronabesmetting. Want die vrees is nergens voor nodig. Stel je zorg dus niet uit.

Soms blijven mensen met gezondheidsklachten ook weg uit het ziekenhuis omdat bepaalde zorgactiviteiten zijn uitgesteld. Op die manier kunnen er meer bedden vrijgemaakt worden voor corona-patiënten. Maar voor alle duidelijkheid: enkel de niet-noodzakelijke zorg wordt uitgesteld. Bepaal niet zelf of je zorg al dan niet dringend is. Die diagnose laat je natuurlijk het best over aan een arts.

Het best contacteer je eerst je huisarts of tijdens het weekend de Wachtpost Zennevallei. Deze kan zich telefonisch meestal al een goed beeld vormen van jouw medische situatie. Ofwel neemt je huisarts zelf de behandeling voor zijn rekening. Ofwel stuurt hij/zij je door naar het AZ Sint-Maria voor een spoedopname, onderzoek of consultatie. Wanneer echt dringende zorg vereist is, bel je best meteen het noodnummer 112. De spoedafdeling van het AZ Sint-Maria staat 24 uur per dag en 7 dagen op zeven klaar om patiënten medische hulp aan te bieden. En wees niet bang voor een coronabesmetting, alle medische diensten kijken zeer streng toe op het naleven van de nodige beschermingsmaatregelen. Het AZ Sint-Maria blijft dus de veiligste plek voor alle noodzakelijke verzorging.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?