Natuurpunt zegt STOP! tegen ruilverkaveling Gooik

De verzamelde Gooikse oppositie heeft een gezamenlijke flyer gebust waarin opgeroepen wordt tegen de ruilverkaveling. Daarover loopt er op dit moment een openbaar onderzoek. Natuurpunt heeft van zijn kant een uitgebreid bezwaarschrift opgesteld tegen de plannen.

 “We hebben als natuurvereniging een hele reeks fundamentele bezwaren en concrete opmerkingen over de plannen die momenteel in openbaar onderzoek voorliggen”, zegt voorzitter Omer De Leeuw. “De kogel is nog niet door de kerk. Momenteel loopt het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling. De overheid moet volgens de wet kunnen aantonen dat er een ‘breedgedragen wenselijkheid’ is. Dat draagvlak is er momenteel aantoonbaar niet, want eerder waren er ook al andere bezwaren en negatief advies vanuit de milieuraad, cultuurraad, Trage Wegen en een heel aantal Gooikse partijen”, zegt De Leeuw.

 “Stop de ruilverkaveling!”

“Ons mooie landschap van Bruegel staat vandaag al stevig onder druk. Bomen, hagen, ruigtes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Akkervogels en andere dieren vinden steeds moeilijker een plekje. Op 20 jaar tijd tellen we 90% minder geelgorzen en veldleeuweriken. Een ruilverkaveling dreigt deze achteruitgang nog te versnellen. Dat is ook slecht nieuws voor jou want je leeft in een minder mooie en minder gezonde omgeving”, waarschuwt Omer De Leeuw.

 “Vervang de ruilverkaveling door kleinschalige projecten waarbij landbouw en natuur elkaar versterken. Stop met landbouwers te dwingen om steeds meer en goedkoper te produceren met enkel maar winst voor de industrie en supermarkten. Waarom niet samen inzetten op rendabelere streekproducten, technologie, hoevetoerisme, natuurbeheer, bio- en boslandbouw…? Op die manier kunnen landbouwers opnieuw het zout op hun patatten verdienen als fiere landschapsbouwers”, besluit de voorzitter van Natuurpunt.

Zie ook: 

Bezwaarschrift

Openbaar onderzoek

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?