Natuurpunt wil van bosjes op Kesterheide heideweides maken

GOOIK – Natuurpunt wil op Kesterheide kleine bestaande populierenbosjes laten evolueren naar heischraal grasland en 'Brabantse heide'. Zo passen de percelen in de Europese natuurdoelen voor het gebied. Natuupunt heeft daar voor een kap- en ontbossingsvergunning aangevraagd.

“Omdat het kappen van bomen een gevoelige kwestie is, geven we graag preventief alle informatie over een aantal geplande kappingen op Kesterheide. De kapping gebeurt op twee kleine percelen aan de Ninoofsesteenweg en op het vroegere crossterrein een aantal 'verdwaalde' populieren. Aan de bomen op andere plaatsen, zoals bijvoobeeld rond de IJzeren Man of Pervivo, wordt niet geraakt”, zegt Alwin Loecks van Natuurpunt Pajottenland.

“Het is de bedoeling om kleine bestaande populierenbosjes om te vormen naar 'habitats' die passen in de Europese natuurdoelen voor het gebied. Dat Klinkt technisch, maar het komt hier op neer dat we een aantal kaprijpe populieren (met minieme waarde voor biodiversiteit)kappen en op die percelen proberen om op termijn te komen tot heischraal grasland en 'Brabantse heide'”, zegt Loecks.

Heischraal grasland is een expliciet natuurdoel in Vlaams en Europees beleid omdat deze vorm van natuur zeldzaam is in Vlaanderen. (Zie www.ecopedia.be/…/Soortenrijke_heischrale_graslanden_op_arm  .   Op die manier komt er meer variatie in het landschap, met meer diverse soorten planten en dieren die er zich thuis voelen. Een gevarieerder en gezonder landschap waar iedereen van kan genieten.

Bomen kappen is altijd even schrikken omwille van veranderde landschapsbeeld. “Maar het is belangrijk om te herhalen dat natuur vooral gebaat is bij variatie van leefgebieden en dat we hier op Kesterheide (omwille van bodem) kans hebben om door beheer naar habitats te werken die elders in Gooik of het Pajottenland niet mogelijk zijn.” Zie ook dit artikel: www.knack.be/…/ironie-te-sterke…/article-opinion-641549.html

Om de ontbossing op Kesterheide te compenseren wordt door Natuurpunt op andere locaties in Vlaanderen bos bij geplant. “Ideaal zou natuurlijk zijn indien we vanuit Natuurpunt, milieuraad, gemeente... ook in Gooik werk kunnen maken van méér bos. Een ideetje: speelbos in elke deelgemeente?).

Je kan de ingediende aanvraag raadplegen op het gemeentehuis, of een kopie opvragen via info@natuurpunt-pajottenland.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?