Natuurpunt M.O.L zoekt coördinator en centen voor ijskelder

LENNIK – Natuurpunt M.O.Lennik speelt al acht jaar met het idee om de ijskelder op het domein Levenslust geschikter te maken voor vleermuizen. Nu zijn ze op zoek naar een coördinator voor het project.

Het gaat om een losstaande kelder waar tijdens de winter ijs werd opgeslagen. Om die te restaureren zouden er enkel wat extra deuren en metselwerk nodig te zijn. Begin 2012 haalden een vijftal vrijwilligers het puin voor de ingang weg. De gang, waarop ze stuitten, was langer dan ze eerst vermoedden.

Hoger kostenplaatje

De kosten vielen hoger uit omdat een stuk gang opnieuw moet worden opgebouwd. De berg aarde moet ook plaatselijk gestut worden door een stevig verankerde muur van gewapend beton. De maatregelen ten gunste van de vleermuis vallen dus ook duurder uit.

M.O.L.ennik kan dit niet volledig uit hun eigen financiële reserve bekostigen. Die is hoofdzakelijk bedoeld om natuurgebieden te financieren. De school kan niet investeren en ook de gemeente kan geen werken uitvoeren of financieren op privéterrein.

Op zoek naar coördinator

De hoop ging toen uit naar de koepel die als vzw een subsidieaanvraag kon indienen bij de provincie of een andere overheid. Het project werd niet weerhouden. Het Regionaal Landschap kan enige financiële bijdrage geven maar niemand binnen het team heeft de tijd om dat te organiseren.

Nu zijn ze op zoek naar een coördinator. Die zou een beeld moeten vormen van wat er met de kelder moet gebeuren en ook de kostprijs ramen. Deze persoon zal worden geadviseerd door bouw- en vleermuisdeskundigen. M.O.L.ennik zal de haalbaarheid voor de vereniging inschatten.

De coördinator zal dan ook op zoek moeten gaan naar sponsoring, als ze met het project doorgaan. Na de start van de werken volgt de coördinatie en toezicht op de uitvoering.

Natuurpunt moet nog concrete afspraken maken met het Regionaal Landschap. Daarna zullen ze oordelen of de eisen voor voor een financiële tussenkomst Levenslust en voor hen aanvaardbaar zijn.

Meer info: tel: 02-582.64.50.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?