Nationale actiedag op 21 september: hinder verwacht op het MIVB-net

De MIVB verwacht storingen op haar net op woensdag 21 september door de nationale actiedag rond koopkracht die in Brussel plaatsvindt. ​

De verschillende vakbondsorganisaties in het land roepen op tot mobilisatie op woensdag 21 september in Brussel. Deze actie zal onder meer gevolgen hebben voor het bus-, tram- en metroverkeer van de MIVB. Het is mogelijk dat sommige voertuigen de stelplaatsen die dag niet verlaten. De vakbondsbijeenkomst op het Muntplein kan ook verkeersproblemen veroorzaken op de lijnen die door die wijk lopen.

Informatie in realtime

Het is op dit moment onmogelijk om de omvang van de hinder in te schatten, maar de MIVB doet haar uiterste best om haar klanten te vervoeren, afhankelijk van het beschikbare personeel die dag. In de mate van het mogelijke worden vooral de drukste, grootste lijnen ingezet die een maximaal aantal wijken bedienen.

De MIVB informeert haar reizigers woensdag de hele dag in realtime. De informatie is ook beschikbaar op de website www.mivb.brussels, de mobiele app en de sociale mediakanalen Facebook (facebook.com/mijnmivb) en Twitter (@STIBMIVB).

De dienst Customer Care staat die dag eveneens paraat vanaf 6 uur om de vragen van reizigers te beantwoorden via de telefoon 070 23 2000 en sociale media.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?