Nationale actiedag op 21 september: hinder bij De Lijn

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op woensdag 21 september een algemene actiedag. De actie is niet gericht tegen De Lijn, al neemt ook personeel van De Lijn eraan deel. De Lijn betreurt alleszins de hinder die dit met zich zal meebrengen voor de bus- en tramreizigers.

Het vakbondsfront wil nogmaals een signaal geven aan de regering voor meer koopkracht en tegen de hoge energieprijzen.

De actiedag vindt plaats op woensdag 21 september. Dit zal in heel Vlaanderen hinder veroorzaken voor de dienstverlening door bus en tram. Hoe groot de impact op de dienstverlening van De Lijn zal zijn, en waar die het meest voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast.

In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn voor een aangepaste dienstregeling. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige chauffeurs. In de loop van maandagavond 19 september zal deze aangepaste dienstregeling bekend zijn, en dus ook de omvang van de hinder.

De routeplanner van De Lijn zal vanaf maandagavond 19 september, zowel op de website als in de app, alle ritten tonen die zullen rijden op woensdag 21 september. Ritten die niet rijden, worden niét getoond. De routeplanner toont altijd de meest recente situatie, en kan dus na maandag nog lichtjes wijzigen, bv. door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs.

Lees ook : Nationale actiedag op 21 september: hinder verwacht op het MIVB-net


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?