Marnixring Land van Gaasbeek geeft socio-culturele activiteiten extra boost

De Marnixring heeft tot doel de Vlaamse gemeenschap te dienen door ondersteuning van socio-culturele activiteiten. De organisatie telt 63 Ringen verspreid over heel Vlaanderen. Marnixring Land van Gaasbeek telt 21 leden , hoofdzakelijk uit het Pajottenland. De Ring wil tot dit doel actief bijdragen door een aantal concrete initiatieven.

1. Gedichtenwedstrijd & Gedichtendag in Lennik: Sinds 2010 organiseert de bibliotheek van Lennik, in samenwerking met de gemeente, een gedichtenwedstrijd ter gelegenheid van de Poëzieweek. Voor de Gedichtendag, als hoogtepunt van dit initiatief, wordt jaarlijks een thema gekozen waarrond jongeren vanaf het derde leerjaar en volwassenen een gedicht kunnen insturen. De beste gedichten worden met een prijs gelauwerd, de Poëzieprijs.

"Onze Ring ondersteunt reeds geruime tijd de jaarlijkse poëzieprijs. Ook in de toekomst willen wij actief meewerken aan de vorming van een breder draagvlak en naamsbekendheid bij het grote publiek en in het bijzonder bij de jongeren. In Lennik zijn er meerdere scholen met een breed studieaanbod, verspreid over
verschillende netten én met een groot leerlingenaantal. Kortom, er is een grote doelgroep die in aanmerking komt om in de pen te kruipen. Voor de editie in 2023 wil de Marnixring een extra dimensie geven aan deze
waardevolle wedstrijd door daarenboven speciale aandacht te besteden aan leerlingen met een beperking.
Om ons van de inbreng en medewerking van de taalleerkrachten van alle scholen te verzekeren, organiseren wij eerstdaags voor hen een informatie- en uitwisselingsmoment hier in het zaaltje van Ferment, te Lennik", laat het bestuur van Marnixring Pajottenland weten.

2. School van Gaasbeek: De School van Gaasbeek’ is een werkplaats en residentieplek voor kunstenaars en een omgeving voor publieke culturele activiteiten. Deze vereniging startte in 2014 op initiatief van een aantal mensen uit de culturele sector onder de leiding van Hugo De Greef. De activiteiten in de eerste prille jaren brachten al heel snel animo in de oude  klaslokalen en in de appartementen voor de residenten. Vlaamse maar ook buitenlandse kunstenaars schoven aan. Sinds dan zijn er al heel wat kunstenaars
die gebruikt gemaakt hebben van deze unieke werkplek. Verder blijft De School van Gaasbeek openstaan voor nieuwe projecten rond woord, dans en muziek, bescheiden in omvang maar groots in kwaliteit.

Met de organisatie van een jaarlijks Septemberfestival heeft De School van Gaasbeek intussen een plaatsje veroverd in de culturele agenda’s. Nu al zeven edities lang komen grote namen én nieuwe talenten samen spelen op het festival met stukjes ongekend werk, aanpassingen van bestaande dingen, verrassingen.
Niet elitair maar open voor iedereen, in het hart van Gaasbeek. De School van Gaasbeek wordt ondersteund door de gemeente Lennik. In 2016 vormde er zich een informele groep ‘Vrienden van de School van Gaasbeek’ die via spontane giften bijdragen aan de groei en weerklank van de School van Gaasbeek.

"Ook de Marnixring Land van Gaasbeek steunt sinds 2019 de School van Gaasbeek financieel voor welbepaalde projecten. Vanaf dit jaar wordt onze Ring ook een structurele sponsor voor een periode van
drie jaar", aldus het bestuur.

3. Inclusief onderwijs voor Oekraïense jongeren: In onze regio zijn er meerdere basisscholen en middelbare scholen die Oekraïense jongeren onderwijs aanbieden. Momenteel worden meerdere kinderen uit Oekraïne in onze regio (Sint-Kwintens-Lennik , Sint-Martens-Lennik , Lembeek, Essene, Roosdaal, Sint-Katharina- Lombeek, en Gooik) opgevangen in de scholen van de Zusters van Vorselaar, waarvan het grootste gedeelte in Lembeek en de andere verspreid over de andere scholen van de groep.

"Onze Ring wil haar maatschappelijk engagement concretiseren door bij te dragen aan de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen en meer bepaald het faciliteren van inclusief onderwijs voor deze doelgroep. Om de daad bij het woord te voegen nam onze Marnixring contact op met de inrichtende macht van de scholen van de Zusters van Vorselaar-West-Brabant, om te bespreken hoe de Marnixring Land van Gaasbeek een bijdrage kan leveren om deze belangrijke onderwijsopdracht en uitdaging te steunen. Onze Ring doet een gift van 2000 EUR aan de scholengemeenschap van de Zusters van Vorselaar die ze besteedt aan 2 scholen met een OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers)-afdeling: Sancta-Maria basisschool en de secundaire school te Lembeek", zegt het bestuur. (lees verder onder foto)Programma 2022-2023

De Marnixring organiseert jaarlijks een sprekersavond die openstaat voor het grote publiek. Naast een boeiende spreker is dit een ideaal netwerkmoment om kennis te maken met onze Ring. "Wij staan open voor nieuwe leden die onze doelstellingen willen meehelpen realiseren"; aldus het bestuur. "Op 6 oktober e.k. om 19 uur organiseert onze Ring in het Krekelhof te Gooik een causerie-diner met Ine Van Wymersch, Procureur des Konings van het nieuw gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde."

Meer over de lezing : “EEN PROCUREUR, EEN MENS”:

Als procureur staat Ine Van Wymersch op de eerste rij wanneer de mens zich van zijn donkerste kant laat zien. Wat heeft haar ertoe gebracht om voor deze helse job te kiezen? En hoe gaat ze hier alle dagen mee om?

Ine Van Wymersch studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KULeuven). Tussen 2003 en 2006 liep zij stage bij de balie van Brussel, waarna zij juridisch adviseur werd bij de politie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Elsene. Later, tijdens haar loopbaan als magistraat bij het parket van Brussel was zij actief in de secties jeugd, zeden en moorddossiers, alsook in de sectie onrustwekkende verdwijningen.

Mevrouw Van Wymersch was woordvoerder van het parket van Brussel waar ze meer dan acht jaar werkzaam was. Tevens werd ze door het Federaal Parket aangewezen als woordvoerder van de slachtoffers van de terroristische aanvallen in ons land in 2016.

In 2016 kreeg Ine Van Wymersch nog de prijs voor beste Nederlandstalige woordvoerder, van communicatievereniging KORTOM en de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ). Sedert enkele jaren is Ine Van Wymersch hoofd van het nieuw opgerichte parket van het arrondissement Halle-Vilvoorde met zetel in Asse. Zij is de jongste Procureur des Konings in België.

Inschrijven kan per e-mail op mr.landvangaasbeek@telenet.be

Leden van Marnixring Land van Gaasbeek: Johan Moeyersoons, Voorzitter; Hilde Junius, Ondervoorzitter; Kathy Lannoye, Penningmeester; Chris De Noose, Protocol chef, Johan Vlogaert, Secretaris; Herman Cornelis, Nationaal bestuurslid; Hendrik Ballegeer, Geert De Cuyper, Rik De Greef, Lieve De Smet, Mark Gabriëls, Magda Lambrecht, Griet Lories, Marc Ongenae, Chris Truyers, Eliane Van den Stock, Henri Van Eeckhoudt, Frank Van Gool, Paul Van Hauwermeiren, Guy Verloo, Carl Verstraelen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?