Nabestaanden vervallen kerkhofconcessies werden niet aangeschreven

Je kan er niet naast kijken. De Lennikse begraafplaatsen staan vol met berichten over vervallen concessies. Maar de gemeente liet na om de nabestaanden schriftelijk op de hoogte te brengen. De meeste nabestaanden zullen bij het kerkhofbezoek in deze herdenkingsperiode kunnen vast stellen wat de gemeente van plan is.

De gemeente bracht alle graven in kaart en wil de begraafplaatsen herinrichten. Er komt ook plaats voor sterretjesweides. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik Kwadraat) vernam dat het voornemen van de gemeente om de begraafplaatsen her in te richten veel ongerustheid opwekt bij familieleden van overledenen. “We vernemen via de pers dat de gemeente de begraafplaatsen opnieuw wil inrichten en de graven ontruimen waarvoor er geen concessie meer is. Werden de familieleden hierover aangeschreven?”, vroeg het gemeenteraadslid op de gemeenteraad. De Cuyper kreeg zelf vroeger van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een schrijven over de concessie van het graf van zijn ouders.

Johan Limbourg (LB), verantwoordelijk voor de begraafplaatsen: “Volgens het betreffende decreet moet de bekendmaking alleen uitgehangen worden aan het gemeentehuis. We hebben geen familieleden aangeschreven maar kunnen daar eens over nadenken. Maar het is dikwijls niet haalbaar om de nabestaanden te vinden.” De gemeente liet wel op of aan de graven, waarvan de concessies vervallen zijn stickers plaatsen.

Inventarisatie

Lennik maakte in het verleden geen werk van de inventarisatie van de graven. Daar komt nu verandering is. “Er is jaren gewerkt aan het opmaken van die immens lange lijsten. We stelden vast dat vele gegevens over de concessies verloren zijn gegaan. Daarom werd er ook op de begraafplaatsen opzoekingswerk gedaan. Ook bleek ook dat niet alle gegevens overeenstemden met de vaststellingen ter plaatse. We beginnen voor de nieuwe concessies vanaf dit jaar te tellen. Alle vervallen concessies kunnen verlengd worden”, zegt Johan Limbourg.

De graven van de oud-strijders worden niet weg gehaald en de ‘eeuwigdurende concessies’ kunnen verlengd worden maximum verlengd worden met  50 jaar.

Herinrichting

Geert De Cuyper wilde ook weten op welke manier de graven zullen verwijderd worden. “Dat zal stap voor stap gebeuren. Het is nog niet duidelijk of er graven gaan verplaatst worden bij de herinrichting. Dat zal afhangen van het aantal hernieuwde concessies. Ontgraving zal niet steeds nodig zijn. Op de meeste plaatsen zijn de lichamen diep genoeg begraven om er een nieuwe kist boven te leggen”, aldus Limbourg.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?