Na 40 jaar kan Leerbeeks orgel gerestaureerd worden.

Vandaag raakte bekend dat Vlaamse overheid een subsidiepremie van 177.402,72 euro toekent voor de restauratie van het orgel van de kerk in Leerbeek. Zo kan het orgel, dat voorlopig opgeslagen ligt in een provinciaal depot in Relegem, wellicht in 2023 gerestaureerd worden.

Het Leerbeekse orgel werd oorspronkelijk in 1648 voor het klooster Mont Sion in Brussel gebouwd door Nicolaas II Le Royer, organist en orgelmaker aan het Hof in Brussel. Na de Franseomwenteling werd het orgel te koop gesteld, waarbij hetuiteindelijk belandde in de Leerbeekse parochiekerk. Daar heeft het verschillende eeuwen na mekaar gestaan, tot het in het begin van de 21ste eeuw uit de kerk werd weggehaald.Omwille van restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk werd de orgelkast op donderdag 21 december 2017 in bewaring genomen in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant in Relegem. De orgelkast werd in de kerk gedemonteerd en in verschillende stukken naar het depot vervoerd. Daar werden de afzonderlijke stukkenniet opnieuw geassembleerd, maar los van elkaar gestockeerd. De onroerende rfgoedelementen keren naar de Sint-Pieterskerk terug na voltooiing van de restauratie.(Info: Heemkundige Kring Gooik).

Burgemeester Michel Doomst is bijzonder opgetogen. “De restauratie van het orgel betekent voor ons het sluitstuk naar de benutting van de kerk toe. Hier zijn we uiteindelijk al 40 jaar mee bezig. Al die jaren is er geredetwist over de manier waarop het orgel moet gerestaureerd worden. Sommigen wilden het orgel hersteld zien zoals het oorspronkelijk was omdat het om een uniek instrument gaat. Anderen willen de, door de jaren doorgevoerde aanpassingen, meenemen. Uiteindelijk vond Onroerend Erfgoed dat het groeiproces van het orgel moest gerespecteerd worden. Het zou op een exemplaar in L'Isle-sur-la-Sorgue in de Vaucluse het enige overgebleven exemplaar zijn.”

Lees verder onder deze foto

“Omdat het dossier zo goed als klaar is kunnen we volgend jaar werk maken van de aanbesteding waardoor de restauratie snel kan volgen. Eens het orgel gerestaureerd kunnen we de kerk benutten voor bijeenkomsten en vooral voor interne en externe concerten van de academie”, aldus Doomst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?