Groen licht voor restauratie orgel Sint-Pieterskerk

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van het orgel van de Sint-Pieterskerk in Leerbeek. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 177.402,72 euro toe.

Deze middelen komen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, waarmee de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro investeert om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis.

‘De Sint-Pieterskerk bezit een orgel uit 1648 dat gebouwd werd door Nicholas Le Royer. Het orgel is sinds 1979 beschermd, 21 jaar eerder dan de kerk. Het is één van de oudste orgels in het Pajottenland’, zegt minister Matthias Diependaele. ‘Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van monumenten een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren.’

Lees verder onder deze foto C Kik Irpa

 De Sint-Pieterskerk is recent volledig gerestaureerd. Er kunnen opnieuw huwelijken, doopsels, erediensten en culturele- en toeristische activiteiten plaatsvinden. Het essentiële sluitstuk van de totaalrestauratie van de kerk is die van het ‘Le Royer’-orgel uit 1648. Na de restauratie zijn het orgel en de kerk opnieuw in piekfijne conditie om gebruikt te worden door en voor de Gooikenaren.

De Sint-Pieterskerk werd gebouwd tussen 1769 en 1773 en is een opmerkelijk voorbeeld van een classicistische plattelandskerk. Sinds december 2000 is het gebouw beschermd als monument.

Vlaamse Veerkracht

Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om ons economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet haar steentje hiertoe bijdragen.

 Minister Diependaele: “Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, om te ondernemen, te bezoeken en van te genieten.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?