Geld voor restauratie schrijnwerk Onze-Lieve-Vrouw parochiekerk

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van O.L.V. parochiekerk in Pepingen. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 154.704 euro toe.

Deze middelen komen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, waarmee de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro investeert om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis

‘De kerk van Bellingen speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van het dorp en is een stopplaats op de jaarlijkse Drogo-ommegang’, zegt minister Matthias Diependaele. ‘Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van monumenten een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren.’

Schrijnwerk

De renaissance trap van de O.L.V. parochiekerk is in zeer slechte staat door jarenlange regeninfiltratie. Het historisch schrijnwerk en houtsnijwerk heeft sterk te lijden door houtwormaantasting. Het renaissance altaar werd in de jaren vijftig van vorige eeuw sterk beschadigd en ontsierd door het decaperen van het altaar. Daarom worden nu het historisch schrijnwerk en het houtsnijwerk van het doksaal de renaissance trap en het altaar, het koorgestoelte en de schilderijen gerestaureerd. Ook het oksaal en een deel van het kunstpatrimonium krijgen een opknapbeurt.

Orgel

In een volgende restauratiefase wordt het orgel van de kerk gerestaureerd. De kerk blijft na restauratie in gebruik voor erediensten. De kerk wordt ook gebruikt voor concerten en lezingen. Er wordt bovendien nagedacht over de organisatie van andere activiteiten gelinkt aan muziek, cultuur en kunst.

De O.L.V. parochiekerk is een eenvoudige classicistische kerk van baksteen en arduin gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw. Ze staat op een opgehoogd en ommuurd kerkhof en werd al in 1943 beschermd als monument.

 Vlaamse Veerkracht

Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om ons economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet haar steentje hiertoe bijdragen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?