N-VA Roosdaal wil label 'Diervriendelijke Gemeente'

N-VA Roosdaal wil dat de gemeente zich engageert om het label ‘Diervriendelijke Gemeente’ van de provincie Vlaams-Brabant in de wacht te slepen. Tot op vandaag maakt Roosdaal geen deel uit van de 38 Vlaams-Brabantse gemeenten die het label dragen. “Wie dierenwelzijn hoog in het vaandel draagt gaat resoluut voor dit label”, zegt gemeenteraadslid Kristof Cooreman (N-VA). “Een andere houding zou een gebrek aan ambitie zijn.”

Kristof Cooreman: “Het nieuwe provinciebestuur ontwikkelde recent een nieuwe, strengere versie van het label voor diervriendelijke gemeenten, een initiatief van gedeputeerde voor Dierenwelzijn Bart Nevens (N-VA) én een gevolg van de recent sterk gegroeide aandacht voor dierenwelzijn. Roosdaal heeft in het verleden nooit getracht om dat label te verkrijgen. Het nieuwe label moet ons inziens een stimulans zijn om nu werk te maken van nog meer dierenwelzijn.”
En dat hoeft niet meteen een probleem te zijn, aldus N-VA Roosdaal.
“Toen ik er op de vorige gemeenteraad de bevoegde schepen Herman Claeys over interpelleerde wist die te vertellen dat Roosdaal voldoet aan alle punten die in het (weliswaar vorige) label opgelegd werden. Er zijn in het nieuwe, niet langer vrijblijvende, label een drietal punten bijgekomen, die er toe leiden dat het beleid rond dierenwelzijn op een structurele manier wordt uitgebouwd binnen de gemeente. Indien het de meerderheid menens is dan mag het halen van dat label geen enkel probleem zijn”, aldus Cooreman.
Op de gemeenteraad antwoordde de schepen dat zijn partij ‘eerder een partij is van daden, dan van labeltjes’. “Een flauwe uitspraak”, zegt Cooreman. “Het dragen van dit nieuwe label kan de gemeente in een zeer positief daglicht stellen. Indien de meerderheid dit niet nastreeft dan is dat een gebrek aan ambitie van dit gemeentebestuur.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?