N-VA Roosdaal niet akkoord met forse tariefverhoging voor- en naschoolse opvang

Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht heeft de nieuwe CD&V-meerderheid, gesteund door Dirk Evenepoel voor de partij ‘Roosdaal Anders’, een forse tariefverhoging voor de voor- en naschoolse kinderopvang goedgekeurd. Per begonnen  half uur wordt nu een tarief van 0,75 euro toegepast. Voor een kind dat zowel ’s morgens als ’s avonds maximale opvang geniet kan dit tot 6 euro oplopen per dag, op woensdag zelfs tot 12 euro.  

In 2017 besliste de CD&V-meerderheid om de voor- en naschoolse kinderopvang niet langer zelf te organiseren. Zonder mededinging werd deze gegund aan Infano waardoor de gouverneur de beslissing van de gemeenteraad schorste.

Wendy Godaert (N-VA-gemeenteraadslid): ‘Nadat de wettelijke procedure dan toch werd gevolgd kon de CD&V-meerderheid niet anders dan het dossier te gunnen aan 3W-plus. Eind november werden de nieuwe tarieven aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd: de voorheen geldende tarieven van maximum 2,50 euro per dag  werden opgetrokken naar maximum 5,00 euro per dag en op woensdagnamiddag maximum 3 euro. De argumentatie om deze nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2018 door te voeren luidde dat het billijk was om de opvang flexibeler, kwalitatiever en veiliger te maken’.

Een nieuwe struikelblok diende zich aan: de gemeente kan de tarieven voor de opvang in de loop van het schooljaar niet wijzigen. Blijkbaar was de toenmalige schepen hiervan niet op de hoogte.
‘Na groot en terecht ongenoegen bij de ouders werden de tarieven opnieuw besproken tijdens de gemeenteraad van eind januari. Onze N-VA-fractie legde een amendement neer om terug te keren naar de oude tarieven. De meerderheid kon niet anders dan ons voorstel steunen en voor het schooljaar 2017-2018 bleven de oude tarieven dus van toepassing’, aldus Wendy Godaert.

Linda Van den Eede (N-VA-fractievoorzitter): ‘Wie nu verwachtte dat de meerderheid zijn eigen logica zou respecteren en de nieuwe hogere tarieven zou laten ingaan bij het begin van het schooljaar 2018 -2019 heeft het verkeerd voor. Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 in het verschiet werd door de CD&V geen tariefverhoging voorgelegd en werd de indruk gewekt dat tarieven in de komende jaren bij het oude zouden blijven. Helaas voor de ouders zijn er geen verkiezingen in oktober 2019. De niet-aanpassing toen was dus een verkiezingsstunt! ’

Wendy Godaert: ‘Het wegvallen van de maxima voor een ochtend- of avondblok van 2,25 euro en voor een woensdagnamiddag van 3 euro, kan er voor zorgen dat het kostenplaatje voor de gezinnen kan oplopen tot 12 euro op woensdag door met begonnen halfuren van 0,75 euro te werken. Dat kan voor ons niet door de beugel. Onze gezinnen verdienen beter!’

Volgens burgemeester Wim Goossens zijn er redenen genoeg die deze tariefverhoging nuanceren.

  1. De tarieven nog steeds lager (veel lager) liggen dan die van de omliggende gemeenten.
  2. De kinderen die kort voor de school inschrijven en kort na de schooltijd vertrekken hebben een aanzienlijk voordeel.
  3. De factuur van de voor- en naschoolse opvang is fiscaal aftrekbaar
  4. De tarieven werden pas aangepast na goedkeuring van de nieuwe beleidsploeg. De nieuwe beleidsploeg is pas in januari 2019 van start gegaan
  5. De tariefaanpassing werd gunstig geadviseerd door de schoolraad (de schoolraad is een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel)

Hierbij willen we onderstrepen dat we komend schooljaar:

  1. 66 lestijden ten laste nemen voor opsplitsing van klasgroepen
  2. Dat er de voorbije maanden voor > 40.000 euro aan nieuwe speeltuigen werd geplaatst op de scholen
  3. Dat de nieuwbouw voor school Triangel Pamel binnenkort wordt gestart
  4. Er zeer veel wordt geïnvesteerd in onderwijs

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?