N-VA keurt meerjarenbegroting 2020 – 2025 niet goed

Op de laatste gemeenteraad van 2019 heeft N-VA de op tafel liggende meerjarenbegroting 2020 – 2025 niet goedgekeurd. In de meerjarenbegroting wordt beslist over het beleid en de centen voor de komende 6 jaar.

“Na de opstart van de huidige legislatuur zitten we reeds een hele tijd op onze honger. Het bleef steeds bij vage beloften dat de meerderheid onze voorstellen ging meenemen in het MJP. We keken dan ook met volle verwachting uit naar deze meerjarenbegroting. Waar gaat men investeren, welke prioriteiten worden er gelegd? Wat gaat men doen met de 1.317.000 euro die dankzij de nieuwe Vlaamse regering van Jan Jambon en Matthias Diependaele aan Galmaarden toegekend worden? groot is dan ook onze ontgoocheling dat er aan onze vragen geen duidelijke accenten of antwoorden zijn gegeven”, zegt de N-VA fractie.

Geen algemene visie

“Kortom, in dit meerjarenplan missen we een algemene visie. Er is geen verhaal waar men met Galmaarden naar toe wil, niet op korte, middellange en niet op lange termijn. Het plan toont een aantal acties en doelstellingen, goede en minder goede, maar geeft niet aan in welke richting onze gemeente moet evolueren. De acties zijn niet uitgewerkt en worden vaag beschreven.”

“Er wordt niet gesproken over een natuurlijke personeelsafbouw, er ontbreekt een deftig en concreet fiets- en voetpadenbeleid (geen plan), de herbestemming van de kerk van Galmaarden wordt op de lange baan geschoven en er wordt geen woord gerept over het actief inzetten op de kennis van het Nederlands (taalactieplan).”

Daling kastoestand

“De kastoestand van de gemeente gaat van 7.730.000 euro in 2019 naar 751.290€ in 2025! Een daling van 6.978.710€ op 6 jaar tijd. Zeer zeker, het plan bevat mooie en leuke acties maar deze blijken veeleer strooisuikermaatregelen dan echte hefbomen voor de toekomst. Als N-VA fractie hebben we aangegeven constructief oppositie te voeren. Hoewel we met vragen blijven zitten na dit meerjarenplan, zullen we ons in de komende jaren blijven inzetten om mee te werken aan een beter beleid voor Galmaarden maar deze begroting kunnen we niet goedkeuren”, besluit fractieleider Rudy Thiebaut.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?