Geen vergunning voor activiteiten Op ‘t Hof

In 2019 leerde Liedekerke en de ruime regio errond Op ’t Hof en zijn bewoners kennen. Tijdens een zomerbar en een winterhappening vonden velen hun weg naar het authentieke pand. Het eindejaar bracht echter geen cadeau voor de Hofbewoners. Het gemeentebestuur nam geen beslissing over de ingediende plannen waardoor het project de facto geweigerd werd. Volgens de gemeente waren er klachten over het project.

“Ongeveer 5 jaar van voorbereiden, brainstormen, plannen, tekenen, communiceren en overleggen zou voor ons eind december een hoogtepunt moeten bereiken. Op het laatste schepencollege van het jaar moest de gemeente een beslissing nemen omtrent ons totaalproject. Groot was dan ook onze verbazing toen we te horen kregen dat de politieke meerderheid beslist had niet te beslissen”, legt medezaakvoerder Steven Van Bont uit. Dit betekent dat de gemeente een project weigert zonder dat er een standpunt wordt ingenomen. De maximale termijn wordt overschreden en de bal wordt teruggekaatst naar de initiatiefnemers.

Ingrijpende verandering

“We zijn diep teleurgesteld in de houding van de gemeente in ons dossier. We beseffen dat onze plannen een ingrijpende verandering inhouden voor de omgeving en communiceren dan ook onophoudelijk met alle betrokkenen. Zomer Op ’t Hof moest dienen als testproject om de maatschappelijke draagkracht na te gaan” gaat Steven verder. “Een hele zomer lang was onze locatie een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor alles en iedereen. Midden december was Kerst Op ’t Hof 3 dagen lang het episch centrum van de ruime regio. Aan de reacties van de mensen én de buren konden we alleen maar afleiden dat er een enorm draagvlak is voor een grondige renovatie van het domein. Waarom de politieke meerderheid dan ook geen advies geeft, is voor ons een groot raadsel.”

“Gedurende de hele formele procedure, die in meerdere fasen is verlopen, hebben we geen enkele officiële klacht binnengekregen via het omgevingsloket. Dit wil zeggen dat niemand bezwaar heeft tegen de plannen. In de tussentijd hebben de diensten van de gemeente ons verschillende dossiers met vragen overgemaakt die we altijd naar eer en geweten beantwoord hebben. Begin november hebben we zelfs nog een uiteenzetting van het totaalproject gegeven voor het volledige schepencollege”, licht medezaakvoerder Annelies Van Droogenbroeck verder toe. “Wat we nog meer moeten doen om maatschappelijke draagkracht te creëren, is voor ons al een hele week gissen. De niet-beslissing kwam echt als een donderslag bij heldere hemel.”

Waaraan schort het dan?

“Wij hebben er het raden naar” zegt Steven. “Er is veel volk gepasseerd afgelopen zomer en tijdens de kersthappening. We hebben een bouwgrond laten herbestemmen tot parking. De aanleg ervan is voorzien in de eerste fase. Echter zien we dat meer dan 80% van onze bezoekers te voet of met de fiets komt. Lokale mensen, vanuit alle lagen van de bevolking en uit alle leeftijdscategorieën. Volledig volgens ons plan van lokale ontmoetingsplaats. Uit onze contacten met de gemeente hebben we echter kunnen vernemen dat het project misschien wel te ambitieus en te groot is. Wij stellen ons dan ook de vraag wat de visie van deze meerderheid is op het vlak van lokale economie. De laatste maanden zagen we andere grote projecten die met heel wat tegenstand af te rekenen kregen, maar toch vergund werden. Met ons project willen we een vorm van zachte economie aanbieden. Lokale mensen die een lokaal domein willen renoveren en exploiteren. Dat de politici dit niet positief willen adviseren, is niet prettig om horen.”

Hoe moet het nu verder?

“Sowieso tekenen we beroep aan bij de toezichthoudende overheid. Aangezien ons dossier ijzersterk is, zijn we er van overtuigd dat we alsnog de nodige vergunningen zullen krijgen. Echter zorgt dit voor onnodig tijdsverlies. Jammer, want de gebouwen zijn echt aan renovatie toe” zegt Annelies nog. “We horen van de burgemeester en schepenen dat ze niet tegen ons project zijn. Voor ons voelt dit echter niet zo aan. Het is niet zo dat ze geen tijd gehad hebben om dit rustig te laten bezinken. Wij denken dat er andere motieven spelen en vinden het jammer dat we als lokale ondernemers tegenwerking krijgen van dit traag besluitvormingsproces. Het lijkt nu alsof ze geen verantwoording moeten afleggen doordat er geen formele beslissing is gevallen. Voor ons, en ik denk ook de bevolking, komt dit echter neer op een weigering. Het is aan hen om hiervoor de verantwoordelijkheid te dragen”.

“Op ’t Hof is alleszins niet dood en begraven. Binnen onze werking hebben we in 2020 tal van projecten en evenementen op diverse locaties gepland. In samenwerking ook met meerdere lokale besturen. Wat dit zoal is en waar je ons kan terugvinden, is te zien op onze website www.opthof.be en via onze sociale media” besluit Steven.

Wel klachten

Burgemeester Steven Van Linthout spreekt tegen dat er geen klachten waren. “Er zijn wel degelijk enkele officiële klachten neergelegd door buren. Deze bezwaarschriften handelen onder andere over de voorgeschiedenis van overlastproblemen, gemeld bij gemeente en politie bij voorgaande evenementen op ’t Hof, geluidsoverlast, de uitbreiding gebruik terras, onvoldoende parkeermogelijkheid, verhoging problematiek mobiliteit.”

“Het herbestemmen van de bijgebouwen waarbinnen zich centrumfuncties kunnen ontwikkelen, is verdedigbaar. Het gemeentebestuur streeft immers naar een bruisend en gevarieerd centrumgebied waar bezoekers kunnen deelnemen aan tal van activiteiten. Maar de uitbating van de in kwestie betrokken site dient dermate georganiseerd dat algemene en specifieke hinder (lees de meerdere klachten neergelegd door de buurtbewoners) binnen de perken blijft. Als college hadden wij dan ook nog de nodige vragen gesteld over hoe ze deze problematieken wilden aanpakken. De door hen aangebrachte antwoorden gaven hier naar de mening van het college onvoldoende garantie op”, besluit de burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?