N-VA Gooik streeft naar meer circulair watergebruik – gemeente werkt er al aan

Zoals uit vele studies blijkt zal Vlaanderen in de toekomst meer en meer te kampen hebben met langere periodes van droogte en korte intensieve periodes van neerslag. N-VA Gooik maakt zich zorgen over de manier waarop het Gooikse bestuur dit aanpakt.

Gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx: “Ook in het Pajottenland merken we vandaag al de gevolgen van een zeer lage grondwaterstand. Heel wat van onze vegetatie kent immers een sterke grondwaterafhankelijkheid. Ook de landbouw ondervindt een impact op hun gewassen.” Binnen de Vlaamse regering neemt minister Demir het voortouw in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Met haar blue deal zet ze in op circulair watergebruik, innovatie en meer natte natuur.”

“Maar ook op het lokale niveau zijn er heel wat mogelijkheden om na te denken over duurzaam watergebruik en -beheer, vindt N-VA Gooik. De basisprincipes hiervoor zijn simpel: hemelwater zoveel mogelijk opvangen en hergebruiken of inzetten op infiltratie ter plaatse. Nog te vaak wordt hemelwater meteen afgevoerd naar de riolering, ook kansen tot ontharding zouden maximaal benut moeten worden.”

Kristoff Hemelincxk: “Wij vragen aan het gemeentebestuur om niet enkel naar de burger te kijken maar ook het gemeentelijk patrimonium onder de loep te nemen. Nu die vraag stellen leek ons het geschikte moment daar men volop invulling geeft aan een gebouwen en sites binnen de gemeente. Het streven naar een meer circulair watergebruik is een absolute noodzaak en is een win-win want de natuur vaart er wel bij terwijl het gebruik van regenwater ook een aanzienlijke besparing betekent. ”.

Een waterstudie van het gemeentelijk patrimonium kan hiertoe bijdragen. Eens winstmogelijkheden en oplossingen geïnventariseerd zijn en beoordeeld zijn op haalbaarheid, kan er een gefaseerd actieplan opgesteld worden.   “Ik ben zeker dat er met gezond boerenverstand snel enkele quick-wins gevonden worden die zowel de gemeentekas als onze natuur ten goede komen!”, zegt Kristoff Hemelinckx.

Gooik maakt er al werk van

Burgemeester Simon De Boeck repliceert: “Graag geven we een snelle opsomming van de acties die we als gemeente ondernemen.”

Eigen gebouwen:

-              Loods openbare werken heeft een enorme ondergrondse opvangput van 300.000 liter voor het grote hergebruik van regenwater door openbare werken, zoals bewateren groen of schoonmaken voertuigen en materieel. Deze put heeft het hele jaar door voldoende voorraad.

-              We vernieuwen aan sneltempo onze gemeentelijke gebouwen, steeds met de aangepaste regenwateropvang conform de Vlaamse eisen zoals sporthal Koornmolen, nieuwe school Strijland, Paddenbroek.

Binnenkort gepland: nieuwe school Oetingen, Steam-academie Oetingen (inclusief muziekacademie en bib), uitbreiding gemeentehuis (inclusief diensten welzijn en ocmw).

Naar inwoners en bedrijven toe

-              Landbouwbedrijven en KMO’s krijgen in de bouwvergunning steeds bijzondere voorwaarden opgelegd over aangepaste regenwateropvang en waterdoorlatende verharding.

-              Idem voor particulieren. Deze krijgen bovendien een premie van 500 euro voor hemelwaterputten en voor infiltratievoorzieningen bij renovatie. Vlaanderen schafte deze premies af. Sindsdien neemt de gemeente deze volledig voor zijn rekening.

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?