Molenhof Talks buigt zich over financiële gevolgen Corona

Woensdag had de tweede netwerkavond Molenhof Talks plaats. Gastspreker was Hans D’Hondt, voorzitter van de Federale Overheidsdienst Financiën en moderator streekgenoot Rik Van Cauwelaert. Door de corona-voorschriften werd het aantal toegelaten deelnemers beperkt tot 45.

De FOD Financiën zette de afgelopen jaren sterk in op digitalisering die het werk van de belastingdiensten veel gerichter maakt. De FOD Financiën gaat in de toekomst nieuwe technologieën toepassen. Hoe gaan die de verhoudingen tussen de FOD en de belastingbetaler veranderen?

Hans D’Hondt, voorzitter van de Federale Overheidsdienst Financiën, was de geschikte man om hierover een uiteenzetting te geven.

Wie gaat die Corona-gevolgen allemaal betalen?

Maar de ondernemer blijven met vele vragen zitten over de te verwachten post-Corona. De Covid-19-pandemie veroorzaakt een, in onze moderne samenleving ongeziene, gezondheidscrisis en helaas stopt het verhaal daar niet. De gedurende vele weken verplichte lockdown zal ook voor de grootste economische crisis in de naoorlogse geschiedenis zorgen. Alle overheden hebben meteen maatregelen genomen om de economie nog zoveel mogelijk overeind te houden, maar het prijskaartje daaraan gekoppeld loopt echter hoog op.

Onze begroting gaat voor vele tientallen miljarden euro’s in het rood en de reeds omvangrijke staatsschuld zwelt verder aan. Dat roept ook bij ondernemers heel veel vragen op over wie de rekening gaat betalen. De ongerustheid rond belastingverhogingen neemt toe.

Volgens Hans D’Hondt heeft de Federale Overheidsdienst Financiën vlot kunnen aansluiten bij deze nieuwe situatie. Maar hoe het begrotingstekort zal moeten dicht gefietst worden, zal afhangen van de beleidsmaatregelen die de politieke overheden gaan nemen op basis van de cijfers van het monitoringcomité.

Volgende spreker

Molenhof Talks laat op woensdag 9 december 2020 Piet Vanthemsche aan het woord.

Molenhof Talks

In 2019 sloeg een aantal geëngageerde ondernemers uit Liedekerke-Roosdaal en het Pajottenland de handen in elkaar om samen netwerkevents te organiseren. Hieruit is Molenhof Talks gegroeid.

VZW Molenhof Talks  is een netwerkorganisatie opgericht van ondernemers voor ondernemers uit Liedekerke-Roosdaal en het Pajottenland.

Stuurgroep

Hans Veirman, Etienne Schouppe, Luc Wynant, Jeroen Buggenhoudt en Johan Van Lierde.

Opzet

Voor alle ondernemers uit de regio Liedekerke-Roosdaal en het Pajottenland organiseert Molenhof Talks twee netwerkmomenten per jaar waarop sprekers worden uitgenodigd die met hun visie een meerwaarde bieden over diverse aspecten van het ondernemen en dit gekoppeld aan een diner of walking diner. Evenals occasionele Flash meetings bij gebeurtenissen die de ondernemers aanbelangen. De VZW wil tevens socio-culturele activiteiten in de regio Liedekerke-Roosdaal en het Pajottenland ondersteunen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?