Mogelijk nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Buizingen

Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren laat weten dat er vier locaties zijn in de provincie waar mogelijk een nooddorp komt voor Oekraïnse vluchtelingen. Het gaat om twee terreinen in de regio Leuven, een domein in Landen en de voormalige camping Luna langs de Alsembergsesteenweg in Buizingen.

Het zou gaan om de bouw van een nooddorp voor 230 vluchtelingen. Een studieteam onderzoekt momenteel alle locaties op vlak van bereikbaarheid en onder meer ook of er vlot nutsvoorzieningen aangelegd kunnen worden.

Het terrein van de voormalige camping is een eigendom van Woonpunt Zennevallei, dat er in de toekomst een woonproject wil realiseren.

De Vlaamse regering zal half september de knoop doorhakken. Het dorp zou dan begin volgend jaar klaar moeten zijn.

Burgemeester Marc Snoeck heeft er geen problemen mee mocht het dorp in Buizingen gebouwd worden. Wel stelt hij zich luidop de vraag hoe het op onderwijsvlak aangepakt zal worden. Er zijn immers nu al plaatsen tekort in het onderwijs in de ruime regio, en met de extra kinderen die in het dorp zullen verblijven zal dat probleem alleen maar groter worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?