Overtredingen aan stopstreep Vandenpeereboomstraat voortaan beboet


Sinds de opening van de Misiabrug in Halle begin juli loopt de verkeersdoorstroom over het algemeen erg vlot. Maar aan het kruispunt van de Vandenpeereboomstraat en de Sint-Rochusstraat begaan heel wat mensen een overtreding. Omdat dat tot erg gevaarlijke situaties leidt, zal er nu repressief worden opgetreden.

 

Met de opening van de nieuwe Misiabrug begin juli gingen een aantal wijzigingen aan de verkeerssituatie gepaard.  De belangrijkste daarvan was het afsluiten van de Bospoortbrug voor wagens en bussen.  Maar voetgangers en fietsers maken wel nog gebruik van de Bospoortbrug. Wie van de Vandenpeereboomstraat richting de Vogelpers rijdt of omgekeerd, moet aan dit kruispunt namelijk stoppen aan de stopstreep. Deze streep werd geplaatst na grondige analyse van de verkeerssituatie door een studiebureau, voordien was er trouwens dezelfde voorrangsregeling.   Voor de afwikkeling van dit kruispunt werden 4 scenario’s door een studiebureau onderzocht.  2 verschillende voorrangsregeling en 2 opties met verkeerslichten, de optie van een rond punt was technisch niet haalbaar”, zegt schepen van mobiliteit Bram Vandenbroecke.

“Bij die keuze voor de kruispuntafhandeling hebben we de keuze gemaakt in belang van doorstroming en veiligheid.  Deze gekozen oplossing gaat niet enkel over de stopstreep op de as Vandepeereboomstraat – Vogelpers.  Maar via de as in de voorrang (Sint Rochussstraat – Bospoortbrug) huldigen we het Stopprinicpe.”

“Het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar personenwagens gaat. Toch merken we dat automobilisten de stopstreep op dit kruispunt vaak negeren. Dat zorgt voor een zeer gevaarlijke verkeerssituatie voor de fietsers die van de Sint-Rochusstraat over de Bospoortbrug rijden en omgekeerd”, gaat de schepen verder.

                                      

Repressieve maatregelen

Met het nieuwe schooljaar voor de deur wil de stad nu extra inzetten op de verkeersveiligheid op dit kruispunt. Tijdens de ochtend- en avondspits zullen er veel fietsers voorbijrijden. Daarom is het van cruciaal belang dat automobilisten zich aan de verkeersregels houden en stoppen aan de stopstreep. De stad heeft daarom aan de politiediensten gevraagd om vanaf nu streng optreden tegenover overtreders. “Met deze maatregelen willen we de veiligheid van de schoolgaande jeugd garanderen en verder inzetten op een vlot mobiliteitsplan”, aldus  Vandenbroecke.

Oppositie                                          

N-VA-Raadslid Nelly Lanis vindt dat er meer moet gedaan worden. “We zijn samen met vele ouders zeer bezorgd voor onze jonge fietsers op het kruispunt Vogelpers-St.Rochusstraat-Vandepeereboomstraat… de ‘oude bareel’ zeg maar. De opening van de Misia-brug en het afsluiten van de Bospoortbrug voor auto- en busverkeer heeft daar een nieuwe verkeerssituatie gecreëerd bij het begin van de zomervakantie. De situatie van de fietsers is er levensgevaarlijk. Ze zijn pas zichtbaar vanop het kruispunt, terwijl het dwarsverkeer ook geen auto's verwacht vanaf de St-Rochusstraat. De okergele kleur van het fietspad helpt ook niet om de voorrang van fietsers duidelijk te maken. Het stopbord wordt door vele autobestuurders helaas genegeerd.”  Lanis drong bij het stadsbestuur aan op bijkomende maatregelen bij de start van het nieuwe schooljaar. “Ze beloven politietoezicht, een nieuwe laag verf als de aannemer tijd heeft, en -misschien- een oplichtend signalisatiebord. Te weinig en te laat alweer. De nieuwe verkeerssituatie werd op 9 juli ingevoerd. Tijd genoeg toch om desnoods de eigen diensten aan het werk te zetten.”

Volgens schepen Vandenbroecke is de stad gepakt in de tijd. Tot ieders verbazing was de brug van het Zeekanaal veel vroeger afgewerkt dan voorzien. Bijkomende signalisatie is voorzien maar wacht op uitvoering.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?