MIVB zoekt dit jaar meer dan 800 medewerkers

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft dit jaar liefst 840 vacatures. Afgelopen jaar wierf de MIVB al 800 nieuwe medewerkers aan. De MIVB blijft zo een essentiële werkgever in Brussel en kreeg zopas voor het vijfde opeenvolgende jaar het Top Employer-label.

Met 9.037 medewerkers op 31 december 2018 (tegen 8.773 op 1 januari 2018, +3%) zet de MIVB de rekrutering verder om haar ploegen te versterken en zo de talloze lopende en toekomstige projecten ten voordele van de Brusselse mobiliteit te begeleiden: nieuwe tramlijnen, aankoop van voertuigen (bussen, trams, metro), de verlenging van de metro, de bouw van remises,…

De MIVB zet in 2019 haar aanwervingsbeleid verder en heeft 840 vacatures (vervangingen en bijkomende functies): bestuurders (meer dan 500 personen), technische medewerkers (ongeveer 50 elektromechanici, 40 mechanici, 40 elektriciens, 30 IT&Telecom-specialisten,…) en veiligheidsmedewerkers (een dertigtal). Het gaat om een echte uitdaging voor de aanwervingsploeg van de MIVB. Deze kreeg het afgelopen jaar bijna 34.000 sollicitaties, ofwel gemiddeld meer dan 2.800 per maand.

Meer dan 800 nieuwe medewerkers in 2018

De MIVB kondigde begin 2018 aan dat ze 650 openstaande betrekkingen had. De uitdaging werd ruimschoots gehaald. Alles samen vervoegden 862 nieuwe medewerkers de MIVB in 2018, of een totaal van 1.211 getekende contracten (nieuwe medewerkers en interne verschuivingen). Onder de nieuwe personeelsleden zijn er heel wat bestuurders (38,5%) en technisch personeel (22,2%).

In 2017 rekruteerde de MIVB al 980 mensen (onder wie 705 nieuwe medewerkers), in 2015 waren dat er liefst 1.085 en in 2016 1.010. De vervoersmaatschappij is dus nog altijd een hoofdrolspeler op de tewerkstellingsmarkt in Brussel.

De MIVB investeert in opleiding

Afgelopen jaar volgde 87% van het MIVB-personeel een interne of externe opleiding. Het gemiddelde investeringsbedrag van de MIVB in opleiding bedraagt 1.300 euro per medewerker.

Vrouwen en technisch personeel

Technisch geschoold personeel vinden en meer vrouwen aantrekken. Deze uitdaging ging de MIVB enkele jaren geleden aan en ze voert sindsdien een actief beleid om meer dergelijke profielen aan te werven.

En die verschillende acties werpen hun vruchten af. Van de 862 nieuw aangeworven personeelsleden in 2018 waren er 151 vrouwen (17,5%) en 191 technische personeelsleden (22,2%). Van de 191 technici zijn er 16 vrouw (8,4% van het aangeworven technische personeel).

Onder de 9.037 personeelsleden eind 2018 tellen we 968 vrouwen (10,71%). In 2017 rondde de MIVB de kaap van 10% vrouwen, met 898 vrouwen (10,2%) tegen 9,8% in 2016 en 9,3% in 2015. Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal vrouwen bij de MIVB met 30,8%.

De MIVB is voor het vijfde opeenvolgende jaar Top Employer

Voor het vijfde opeenvolgende jaar kreeg de MIVB het Top Employer-certificaat, dat bedrijven onderscheidt die een kwalitatieve werkomgeving aanbieden, de ontwikkeling van talent op alle niveaus aanmoedigen en die zich inzetten om permanent hun personeelsbeheer te verbeteren.

Dit certificaat wordt ieder jaar afgeleverd door het Top Employers Institute en onderscheidt de beste werkgevers ter wereld. Om het te behalen moeten ondernemingen een streng, onafhankelijk onderzoek ondergaan en beantwoorden aan strikte criteria. De HR-processen en –strategie worden geëvalueerd, net als de interne communicatie, de waarden en de manier waarop ze worden verspreid en beleefd doorheen het bedrijf en de mechanismen die worden ingesteld om de uitwisseling tussen medewerkers te bevorderen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?