MIVB-net tijdens het weekend van 4 en 5 april: groter aanbod op zaterdag

De MIVB past haar aanbod dit weekend aan met een versterking op zaterdag ten opzichte van afgelopen weekend. Net zoals de andere dagen wordt het aanbod gericht op de noodzakelijke bus-, tram- en metrolijnen. Om de sociale afstand tussen de reizigers te bewaren herinnert de MIVB eraan dat het openbaar vervoer is voorbehouden voor essentiële verplaatsingen en dat het noodzakelijk is het maximale aantal personen aan boord van een voertuig te respecteren.

De MIVB past haar vervoersaanbod aan tijdens het weekend van 4 en 5 april. Daarmee verzekert de vervoersmaatschappij een bediening van het gehele gewest. De voorkeur wordt gegeven aan noodzakelijke lijnen voor het bereiken van ziekenhuizen, zorginstellingen en noodzakelijke handelskernen.

Bepaalde niet-prioritaire buslijnen rijden niet tijdens het weekend. In tegenstelling tot afgelopen zaterdag 28 maart, zullen er zaterdag 4 april meer lijnen kunnen rijden. Het aanbod op zondag 5 april zal gelijkaardig zijn aan dat van zondag 29 maart.

Afgeschafte lijnen dit weekend

De niet-prioritaire buslijnen die tijdens het weekend worden afgeschaft zijn de lijnen die zorgen voor een lokale bediening, de lijnen waarvoor er alternatieven bestaan en de lijnen waarvan de bezettingsgraad sterk terugviel tijdens deze periode van thuisblijven.

Zaterdag 4 april worden 6 lijnen niet uitgebaat: het gaat om de lijnen 17, 33, 72, 75, 76 en 86.

Zondag 5 april worden 11 lijnen niet uitgebaat: het gaat om de lijnen 12, 17, 20, 21, 33, 43, 45, 54, 72, 75 en 86.

Bij de tram worden alle lijnen verzekerd maar de drukste lijnen zullen de hoogste frequenties genieten.

De 4 metrolijnen rijden aan een frequentie van 10 minuten op de uiteinden en om de 4 minuten op het gemeenschappelijke deel in het stadscentrum.

Alle inlichting zijn beschikbaar op de verschillende kanalen voor reizigersinformatie (mobiele app, website, borden met de wachttijd).

De MIVB blijft paraat

Het MIVB-personeel blijft paraat om de mensen die zich moeten verplaatsen om te werken (verzorgend personeel, personeel van voedingswinkels, medewerkers van essentiële diensten, enz.), om boodschappen te doen, hulpbehoevenden te helpen,… te blijven vervoeren met respect voor social distancing tijdens deze epidemieperiode. Het versterkte aanbod op zaterdag moet tegemoetkomen aan de belangrijkste verplaatsingsnoden, onder andere om levensnoodzakelijke boodschappen te doen.

Aangepast aanbod vanaf maandag

Vanaf maandag 6 april past de MIVB haar aanbod opnieuw aan. De dienstregeling tijdens de schoolvakanties (Pasen) zal niet van toepassing zijn. Het speciale net dat in dienst wordt gesteld om te beantwoorden aan de beperkingen in het kader van de Covid-19-crisis (social distancing, bediening van de ziekenhuizen en essentiële handelskernen, geen wissel van bestuurders buiten de stelplaatsen,…) blijft van toepassing. Het net wordt licht aangepast om drukte op bepaalde lijnen op bepaalde uren te vermijden. Zo wordt het aanbod verhoogd vanaf maandag 6 april (+11% plaatsen-kilometer op het bovengrondse net) ten opzichte vande week van 30 maart tot 3 april.

Bepaalde niet-essentiële lijnen kunnen in geval van nood tijdelijk worden onderbroken. De reizigers zal gevraagd worden tijdens die periode andere lijnen te nemen met een gelijkaardige verbinding.

Laat plaats aan de reizigers die zich echt moeten verplaatsen

De MIVB vraagt nogmaals aan haar reizigers: vermijd niet-noodzakelijke verplaatsingen met het openbaar vervoer. Om diegenen die zich absoluut moeten verplaatsen daar de kans toe te geven, rekening houdende met de afstand tussen de reizigers, is het noodzakelijk dat het gebruik van het openbaar vervoer exclusief is voorbehouden voor essentiële verplaatsingen. Het is eveneens noodzakelijk het maximale aantal personen per voertuig te respecteren. Hier gebeuren controles op.

De MIVB vraagt haar reizigers eveneens de hygiëneregels te blijven respecteren om de verspreiding van het virus tegen te gaan: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboogplooi, wegwerpzakdoekjes gebruiken, enz.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?