MIVB-net dit weekend: uitsluitend voor noodzakelijke verplaatsingen

Het MIVB-aanbod van dit weekend is gericht op de drukste lijnen van het bus-, tram- en metronet. Om de social distancing tussen de reizigers te verzekeren herinnert de MIVB eraan dat het openbaar vervoer uitsluitend bedoeld is voor de noodzakelijke verplaatsingen en dat het maximumaantal reizigers per voertuig absoluut moet worden gerespecteerd.

Het MIVB-personeel blijft paraat om de mensen die zich moeten verplaatsen om te werken (verzorgend personeel, personeel van voedingswinkels, medewerkers van essentiële diensten, enz.), om boodschappen te doen, hulpbehoevenden te helpen,… te blijven vervoeren met respect voor social distancing tijdens deze epidemieperiode.

Aanbod dit weekend

De MIVB bedient nog altijd het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar geeft daarbij de voorkeur aan lijnen die ziekenhuizen, zorginstellingen en handelszones bedienen.

Bepaalde, niet-prioritaire buslijnen worden daarom dit weekend afgeschaft: het gaat om lijnen met een lokale bediening, lijnen waarvoor alternatieven bestaan en lijnen waarvan de rittenaantallen sterk daalden sinds de oproep om thuis te blijven (lijnen 12, 17, 20, 21, 33, 43, 45, 54, 72, 75, 76, 77, 86).

Alle tramlijnen rijden uit. De drukste (bv lijn 55) genieten hogere frequenties.

De 4 metrolijnen rijden om de 10 minuten op de uiteinden van de lijnen en om de 5 minuten op het gemeenschappelijke stuk in het stadscentrum.

Alle inlichtingen zijn terug te vinden op de mobiele app, de website en de aankondigingsborden voor wachttijden.

Vermijd niet noodzakelijke verplaatsingen

De MIVB herinnert er nog eens aan: om diegenen die zich abslouut met het openbaar vervoer moeten verplaatsen de kans te geven dat ook te doen met inachtname van de regels rond social distancing tussen personen, is het noodzakelijk dat het gebruik van het openbaar vervoer wordt beperkt tot noodzakelijke verplaatsingen en dat het maximumaantal reizigers per voertuig wordt gerespecteerd. Er is controle op de naleving hiervan.

De MIVB vraagt haar reizigers ook de hygiënemaatregelen te respecteren (handen wassen, niezen in de elleboog, wegwerpzakdoekjes gebruiken, enz).

Aangepast aanbod tijdens de week

Vanaf maandag past de MIVB haar aanbod opnieuw aan om te beantwoorden aan de grotere verplaatsingsnoden tijdens de week. De MIVB blijft bijzondere aandacht besteden aan de periodes waarbij het merendeel van het woon-werkverkeer gebeurt en aan de lijnen die de ziekenhuizen en de zorginstellingen bedienen.

Bepaalde niet-essentiële lijnen tijdens deze periode van thuisblijven kunnen daarom, indien nodig, tijdelijk onderbroken worden. De reizigers wordt dan gevraagd andere lijnen met gelijkaardige verbindingen te gebruiken.

(Foto : MIVB)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?