MIVB: directie en vakbonden sluiten voorakkoord over volledige heropstart

De directie en vakbonden van de MIVB zijn het eens geworden over een reeks maatregelen ten voordele van het personeel en de reizigers. Deze maatregelen moeten een einde maken aan de actie die een deel van de bus- en trambestuurders sinds maandag 11 mei voert en hinder op het net veroorzaakt. Voorwaarde is wel dat het werk onmiddellijk wordt hervat.

De directie van de MIVB, de permanente vakbondsafgevaardigden en vakbondsafgevaardigden van de chauffeurs hebben een akkoord bereikt over concrete maatregelen voor personeel en reizigers. De maatregelen komen tegemoet aan de work-lifebalance, terwijl er voor de reizigers toch een aangepast vervoersaanbod kan worden gegeven tijdens deze afbouwfase. Dit akkoord beoogt de beëindiging van de actie die sinds maandag 11 mei hinder veroorzaakt op het MIVB-net.

Maatregelen voor de reizigers

Tijdens de lockdown reden er minder trams, bussen en metro’s. Het vervoersaanbod kan sinds de versoepeling geleidelijk stijgen, naarmate er meer reizigers komen als gevolg van de afbouwmaatregelen. Dat laat de reizigers toe het openbaar vervoer te nemen en toch onderling afstand te bewaren.

Alle maatregelen rond schoonmaken (bijkomend schoonmaken van de voertuigen in de stelplaatsen en extra schoonmaakbeurten aan bepaalde eindpunten op het net) blijven van toepassing.

Maatregelen voor het personeel

Om het MIVB-personeel in staat te stellen beter het beroeps- en privéleven te combineren tijdens de periode van de afbouwmaatregelen, werden enkele maatregelen genomen. Zo wordt het aantal onderbroken diensten beperkt tot 1 om de 2 weken. Er zijn ook aanpassingen waardoor personeelsleden zich kunnen vrijmaken van hun beroepsverplichtingen ten voordele van privé-verplichtingen (mogelijkheid om bijkomende vakantiedagen op te nemen).

Om het aantal verplaatsingen op het net te beperken, mogen de bestuurders hun dienst beginnen zonder eerst langs de stelplaats te gaan, zoals nu reeds het geval is bij het einde van de dienst. Om hun dienst op te nemen op de lijn, mogen de bestuurders en chauffeurs plaatsnemen in de stuurpost aan de andere kant van de tram, in de voor reizigers verboden zone vooraan de bus of in de stuurpost van de metro.

Er wordt tijd vrijgemaakt zodat bestuurders en chauffeurs bij een wissel op de lijn voldoende tijd hebben om hun stuurpost te reinigen.

In overleg met de bevoegde overheden, en om het comfort te verhogen, is het dragen van een mondmasker niet meer verplicht wanneer chauffeurs en bestuurders alleen zijn in hun stuurpost. Deze uitzondering geldt ook voor het personeel van de verkooppunten KIOSK en BOOTIK, wanneer ze zich achter het loketvenster bevinden en de sociale afstand kunnen bewaren.

Werkhervatting

De vakbonden verbinden zich ertoe dit akkoord voor te leggen aan de personeelsleden in de bus- en tramstelplaatsen die sinds maandag actie voeren. De ondertekening van dit akkoord is verbonden aan een onmiddellijke en volledige werkhervatting.

“Ik hoop dat de MIVB haar dienstverlening, die noodzakelijk is voor de Brusselaars en voor de bezoekers van Brussel, zeer snel kan hervatten. Deze week hebben vakbonden en directie de gesprekken verdergezet om oplossingen te vinden die voorrang geven aan de veiligheid van het personeel en de passagiers. Dit overleg leidde tot een akkoord, ik hoop dat het aanvaard wordt door het voltallige personeel. Ik bedank de directie en het voltallige personeel”, aldus Brussels minister van mobiliteit, Elke Van den Brandt

Foto: MIVB


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?