MIVB biedt reizigers meer plaatsen in 2021

Het jaar 2021 zit vol nieuwigheden bij de MIVB: extra voertuigen, hogere frequenties, de volgende fasen van het busplan, een bouwaanvraag voor de nieuwe tramlijn in Neder-over-Heembeek,… Allemaal projecten waarmee de MIVB het Brusselse openbaarvervoersaanbod nog kan verbeteren en waardoor ze meer plaatsen kan aanbieden aan haar reizigers.

Het jaar 2020 werd getekend door de gezondheidscrisis, maar de MIVB bleef niet bij de pakken zitten. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij werkte verder aan talrijke projecten die het vervoersaanbod in Brussel dit jaar nog zullen versterken. 2021 wordt een jaar vol nieuwigheden.

“2020 en de gezondheidscrisis toonden het grote belang aan van een performant openbaar vervoer met grote capaciteit. Terwijl we de reizigers die het nodig hadden bleven vervoeren, gingen we ook door met onze projecten voor de uitbreiding van het net, en de reizigers zullen daarvan de eerste vruchten kunnen plukken in 2021. Dat stemt me gelukkig”, verklaart Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Brussels minister van mobiliteit, Elke Van den Brandt: "Ondanks de ingewikkelde budgettaire context neemt Brussel haar verantwoordelijkheid en investeert massaal om de Brusselaars en bezoekers van het gewest efficiënte mobiliteitsalternatieven te bieden. Op het budget van 1.418 miljard euro dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uittrekt voor mobiliteit gaat 945 miljoen euro subsidie naar de MIVB, waarvan 419 miljoen euro aan investeringen voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer en 57 miljoen euro (of een stijging met 13 miljoen euro) specifiek voor de versterking van het aanbod in 2021."

Het gaat onder andere om de uitvoering van het busplan en een stijging van de frequenties en capaciteit voor de drie vervoersmodi.

Nieuwe voertuigen op het net

Er lopen verschillende aankoopprocedures voor bussen, uitgerust met nieuwe aandrijvingen. De MIVB nam tussen september 2018 en januari 2019 al 110 hybride standaardbussen in dienst. In april 2020 plaatste ze een bijkomende bestelling van 128 voertuigen die vanaf midden 2021 op het net te zien zullen zijn. In totaal gaat het om 238 hybride standaardbussen.

Tegelijkertijd breidt de MIVB haar busvloot uit met gelede bussen. Na een eerste bestelling van 141 hybride gelede bussen, waarvan de eerste bussen geleidelijk in dienst werden genomen vanaf mei 2019, bestelde de MIVB nog eens 23 bijkomende bussen. Het gaat in totaal dus over 164 hybride gelede bussen. De levering van deze 23 bijkomende bussen is voorzien midden 2021. Deze bestelling laat toe om in 2021 de totale buscapaciteit op het MIVB-net te verhogen met 6% ten opzichte van 2020, dankzij de uitvoering van het nieuwe busplan.

Ter herinnering: naast deze hybride voertuigen nam de MIVB al 7 elektrische Citybussen in dienst (lijn 33 van het stadscentrum), 5 elektrische standaardbussen (lijnen 37 en 13) en 25 elektrische gelede bussen (lijn 64).

Metro’s en trams rijden op elektriciteit, en met de hybride en volledig elektrische bussen trekt de MIVB resoluut de kaart van de groenere energie. De MIVB zal het hier niet bij laten want besliste om in 2021 een bus op waterstof te testen, een primeur voor het Brusselse openbaar vervoer. De MIVB sloot een overeenkomst om een eerste waterstofbus te huren. De bus zal vanaf de zomer 2021 op het net te zien zijn met reizigers aan boord. De bedoeling is om het voertuig twee jaar lang te testen op zoveel mogelijk lijnen om zo de prestaties grondig te kunnen analyseren.

Er zullen in 2021 nieuwe trams op het net verschijnen. De MIVB kocht 90 trams van het type “TNG” (Tram New Generation), binnen een raamovereenkomst van 175 nieuwe trams bij het bedrijf Bombardier. De bestelling bevat 90 nieuwe voertuigen: 79 kortere (30m) en 11 lange trams. De eerste twee voertuigen verschijnen in de loop van het tweede semester van 2021 op het net. De komst van deze 90 nieuwe trams, gecombineerd met de vervanging van de oudste trams, zorgt voor een totale capaciteit van ongeveer 10.000 plaatsen, alle trams samen. Dit betekent een capaciteitsverhoging van liefst 15%.

Om de frequenties op het huidige metronet te kunnen verhogen en nieuwe voertuigen te voorzien voor de toekomstige metrolijn 3, waarvoor de werken rond het Zuidstation verdergaan, bestelde de MIVB 43 nieuwe M7-metrostellen. De eerste 22 M7-voertuigen worden momenteel geleverd. Ze werden gebouwd door het Baskische CAF. Na de testen op het net worden de eerste 11 voertuigen geleidelijk in dienst genomen vanaf de lente van 2021. De indienstneming van de 11 andere voertuigen zal daarop volgen tot in 2022. De MIVB bestelde intussen ook al 21 bijkomende voertuigen. 

Hogere frequenties en nieuwe lijnen

De komst van al deze nieuwe voertuigen zorgt ervoor dat de MIVB de frequenties op zowel het bus-, tram- als metronet kan verhogen. De frequentie van bus en tram zal niet alleen tijdens de spits en de daluren verhogen, maar ook ’s avonds, tijdens het weekend en in de schoolvakanties. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan tramlijnen 8, 39, 44, 92 en 93 en buslijnen 54 en 59.

Het aanbod wordt ook aangepast op buslijnen 20, 21, 49, 53, 64 en 80. Ter voorbereiding van het nieuwe busplan zijn er aanpassingen op lijnen 27, 54 en 86.

Op 1 januari verbeterde de MIVB de frequenties al op buslijnen 21, 54, 60 en 79 en rijdt bus 70 voortaan ook op zaterdag overdag tussen de haltes Albert en Helden.

Voor de metro verhoogt op het gemeenschappelijke stuk van lijnen 2 en 6 de frequentie van 3 minuten momenteel naar 2 minuten 30, dankzij de geleidelijke indienstneming van M7-voertuigen. Dat komt neer op 4.000 extra plaatsen per uur.

Het nieuwe busplan

In 2021 worden twee nieuwe buslijnen in dienst genomen in het kader van het busplan: lijn 74 tussen Erasmus en Ukkel Stalle en lijn 52 tussen Vorst Nationaal en het Centraal Station. Op beide lijnen komt er tijdens de spits elke 12 minuten een bus en in de daluren om de 15 minuten. ’s Avonds passeert er om de 20 minuten een bus. 

Buslijn 74 maakt een directe verbinding tussen de gemeentes Anderlecht, Vorst en Ukkel boven het kanaal, om de bereikbaarheid van verschillende polen, zoals Erasmus, het warenhuis Cora en Vorst Nationaal te verbeteren. Met buslijn 74 komt er meer openbaar vervoer in wijken in volle ontwikkeling, zoals de Vijvers in Anderlecht, de Industrielaan en de Bervoetslaan in Vorst.

Buslijn 52 verbindt overdag het centrum van Vorst met dat van Brussel en zorgt voor een betere bediening in de Bervoetswijk en een versterkte bereikbaarheid van Vorst Nationaal.

Op buslijnen 49 en 89 zullen dan weer gelede bussen rijden, waardoor reizigers meer plaats en comfort zullen krijgen aan boord.

Uitbreiding van het tramnet

De MIVB bereidt ook nieuwe uitbreidingen van het tramnet voor. Zo zal de MIVB in 2021 de bouwaanvraag indienen voor de aanleg van de nieuwe tramlijn die Neder-over-Heembeek (NOH) zal verbinden met het stadscentrum. De buurt van NOH kende de laatste vijftien jaar een enorme ontwikkeling op vlak van huisvesting, gemeenschappelijke infrastructuur en openbare diensten. Het traject van de nieuwe tramlijn zal de buurt verbinden met het Rogierplein en loopt langs een heleboel openbare instellingen (onder meer scholen, crèches, sportcentra en het militair hospitaal), winkels en bedrijven. De start van de werken is gepland voor begin 2023. De inwijding van deze nieuwe tramlijn is voorzien voor de herfst van 2024.

Anderzijds wordt in 2021 ook het voorontwerp gelanceerd van de toekomstige tram Tour & Taxis, in samenspraak met Brussel Mobiliteit. Er werd een impactstudie uitgevoerd om de beste reisweg te bepalen. Op termijn moet deze tramlijn de verbinding tussen het noord- en zuidwesten van Brussel verbeteren.

Reizigersinformatie

In 2021 gaat de MIVB verder op haar elan en ontwikkelt ze talrijke projecten om haar reizigers beter te kunnen informeren. Het gaat onder meer om de verbetering van de geluidsberichten in de stations, het dynamisch beheer van de real time hinderberichten, enz. Een eerste stap, midden 2021, moet de leesbaarheid van de berichten aan de haltes verbeteren, bijvoorbeeld door gebruik van kleuren voor lijnnummers.

Tegelijk blijft de MIVB haar app verbeteren en krijgt haar website een grondige opfrisbeurt, zodat die voldoet aan de evoluerende noden van de reizigers. Het gaat onder meer om toegankelijkheid, gemakkelijk vervoerbewijzen aankopen op de website, ingebouwde routeplanner, gepersonaliseerde informatie,…


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?