Minder ongevallen met trams, voetgangers en fietsers in 2018

Hoewel er almaar meer trams door de straten van Brussel rijden en elkaar kruisen, vermindert het aantal ongevallen waarin een tram, een voetganger of een fietser betrokken zijn. Goed nieuws voor de verkeersveiligheid, maar het blijft erg belangrijk om zeer aandachtig te zijn wanneer een tram nadert. Daarom lanceert de MIVB haar jaarlijkse preventiecampagne met de slogan: “Ook al hoor je de tram niet, zorg dat je hem ziet”.

Het aantal ongevallen waarbij een tram en een fietser betrokken zijn is verminderd met 11,7% tussen 2017 en 2018, en daalde van 17 naar 15. Ook in 2018 waren er 39 ongevallen waarbij een tram en een voetganger betrokken waren, in 2017 waren het er nog 45. Dat betekent een daling van 13,3%. In 2018 vond geen enkel dodelijk ongeval plaats met een tram.

De cijfers zijn nog bemoedigender als je weet dat het aantal afgelegde kilometers en de rittenaantallen bij de tram enorm groeien. Tramlijn 94 werd verlengd en is nu lijn 8. Tramlijn 9, een volledig nieuwe lijn, zag het daglicht. Het tramnet van de MIVB evolueerde serieus in 2018: de trams verzorgden 165,5 miljoen ritten, tegenover 150,8 miljoen in 2017 (+9,7%). Samen legden de trams 15,285 miljoen kilometer af, tegenover 15,149 miljoen km in 2017 (+1%).

Altijd aandachtig blijven

De daling van het aantal ongevallen tussen trams, voetgangers en fietsers is enorm goed nieuws en toont niet alleen de alertheid van de MIVB-bestuurders (m/v), maar toont ook aan dat de preventiecampagnes vruchten afwerpen. Zoals elk jaar lanceert de MIVB ook dit jaar een campagne waarbij ze alle weggebruikers wil informeren en sensibiliseren. De campagne is niet alleen op voetgangers en fietsers gericht, maar ook op de gebruikers van nieuwe zogenaamde micromobiliteit (steps, monowheels, enz.).

Zij kunnen niet altijd goed het gevaar inschatten wanneer ze de voorrangsregels voor de tram niet respecteren, of niet aandachtig zijn bij het naderen of kruisen van een tramlijn (hetzelfde geldt voor de bus).

“Er bestaat een risico op evenwichtsverlies en dus om te vallen wanneer ze langs de tramsporen rijden, niet wetende dat de remafstand voor dergelijke voertuigen langer is, of hebben oortjes of smartphones die met alle aandacht gaan lopen enz… Hierdoor kunnen sommige weggebruikers de tram niet zien of horen aankomen. Deze voorbeelden tonen aan hoe belangrijk het is om iedereen te blijven informeren en sensibiliseren zodat het aantal ongevallen afneemt”, stelt Amal Kammachi, Risk & Safety manager bij de tram.  

“Ook al hoor je de tram niet, zorg dat je hem ziet”

De nieuwe sensibiliseringscampagne van de MIVB start op 15 oktober. Affiches, radiospots, informatie via social media, wegmarkeringen, uitdelen van infobrochures op het terrein…ze herinneren er iedereen aan: “Ook al hoor je de tram niet, zorg dat je hem ziet. Wees aandachtig, de tram heeft altijd voorrang.” Dit is ook de gelegenheid om er nog eens op te wijzen dat de herfst ook een gevaarlijkere periode is in het verkeer met het vallen van de bladeren (waardoor de sporen gladder zijn) en het donkerder wordt waardoor de zichtbaarheid vermindert.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?