Michel Doomst geeft fakkel door na 33 jaar burgemeesterschap

Burgemeester Michel Doomst zal op 1 januari 2022 de burgemeesterssjerp doorgeven aan Simon De Boeck, huidig eerste schepen in Gooik. Michel Doomst doet dit na een periode van maar liefst 33 jaar burgemeesterschap. De keuze om halfweg de legislatuur door te geven, is heel bewust: Michel Doomst wil de jongere generatie alle kansen geven om zich verder te ontplooien in de gemeentelijke politiek en wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie. Herman Anthoons wordt opnieuw schepen. Dat is een gevolg van afspraken die 3 jaar geleden zijn gemaakt.

“Ik neem deze beslissing niet omdat ik me uitgeblust voel, maar wel met het oog op de toekomst. Tot vandaag werk ik met veel plezier 7 dagen op 7 voor de gemeente maar ik wil graag de jonge generatie voldoende ruimte geven om zich te ontwikkelen. De helft van de bestuurstermijn is dan ook een goed moment om de fakkel door te geven. Ik wil alle collega’s van de afgelopen 33 jaar en het gemeentepersoneel bedanken voor al die mooie jaren van samenwerking”, zegt Michel Doomst.

Stilzitten zal er voor Michel Doomst niet bij zijn: ”Ik sta open voor nieuwe uitdagingen en wil mij verder inzetten voor de mensen en de streek. Ik blijf ook betrokken bij de werking van CD&V Gooik. Maar op een ander ritme. Mijn gezin, kinderen en kleinkinderen komen nu meer op de eerste plaats.”

De verdienste van Michel Doomst voor Gooik is enorm: op 33 jaar is de gemeente Gooik  gepromoveerd tot de parel van het Pajottenland. De Cam, Paddenbroek, een vernieuwde dorpskern in Gooik centrum, een nieuwe school in Strijland, een site openbare werken en een unieke sportoase in Strijland, een gloednieuw politiehuis in Kester, een herboren kerk en een Kareelbunderproject in Leerbeek. Het zijn maar enkele projecten die gelanceerd werden onder het burgemeesterschap van Michel Doomst. Mede door ervaringen in Vlaams en federaal parlement heeft Michel Doomst Gooik bovendien ook op de kaart gezet in het Pajottenland en de bredere regio Halle-Vilvoorde.

Simon De Boeck wordt burgemeester

Jan Vanderhoeven, voorzitter van CD&V Gooik, ziet met Simon De Boeck een sterke opvolger klaar staan: “Simon heeft als schepen al bijzonder veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren en kent Gooik door en door. Hij is de geknipte figuur om onze gemeente een duurzame toekomst te geven. De hele ploeg heeft alle vertrouwen in Simon”.

Simon De Boeck zal in januari 2022 het burgemeesterschap overnemen en zal zich 100% toeleggen op zijn nieuwe opdracht. Simon wordt een jonge burgemeester, maar is niet aan zijn proefstuk toe. Hij was pas 18 toen hij voor het eerst bij Michel aanklopte, met een passie voor politiek. Intussen heeft hij als schepen 15 jaar ervaring op de teller staan. Hij is klaar om het stuur over te nemen.  “Met veel goesting en passie”, zegt Simon De Boeck. “Mijn ervaringen als architect en raadgever op het kabinet waren super leerrijk, maar daar komt nu een einde aan. Als burgemeester wil ik me voltijds op de gemeente kunnen focussen.”

Het landelijke karakter van onze vijf dorpen blijft voorop staan

"We blijven een beleid voeren dat heel dicht bij de buurten en de mensen staat. CD&V Gooik telt maar liefst 16 gemeenteraadsleden, nog eens 4 in de OCMW-raad en een uitgebreid partijbestuur. Elk van hen heeft een sterke voeling met zijn omgeving, goed verspreid over de vijf dorpen. Dat is onze kracht."

Ook de inhoudelijke richting van CD&V Gooik blijft dezelfde. “Gooik moet een landelijke gemeente blijven, met 5 dorpen waar iedereen zich thuis voelt”, zegt Simon. “Landelijk betekent echter niet dat de tijd hier stil moet blijven staan. We willen mee vooruit in een moderne samenleving. Daarom investeren we in aantrekkelijke dorpskernen met een moderne dienstverlening. Oudere gemeentelijke gebouwen worden één voor één aangepakt. We investeren in nieuwe scholen en in sportinfrastructuur. In Oetingen zal de innovatieve STEAM academie een nieuwe bibliotheek en de muziekacademie herbergen. Ook een groene invulling en aangepaste mobiliteit moet van de dorpskernen nog mooiere leefomgevingen maken. Zo behouden we de open ruimte buiten de kernen maximaal voor natuur en landbouw”, sluit Simon af.

Lange carriere

Doomst werd beroepshalve onderwijzer en redacteur van het ACW-tijdschrift Visie. Via het ACW kwam hij terecht in de partij CVP. Hij is sinds 1989 burgemeester van Gooik, een gemeente in het Pajottenland, waar hij in 1982 verkozen werd tot gemeenteraadslid. Na de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 21 mei 1995 volgde hij begin juli 1995 Vlaams minister van Economie, KMO, Media en Landbouw Eric Van Rompuy op als Vlaams Parlementslid voor het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde. Een mandaat dat hij uitoefende tot juni 1999.

Bij de verkiezingen van 2000 werd hij verkozen in de provincieraad van Vlaams-Brabant, waar hij bleef zetelen tot 2007. Hoewel Michel Doomst in zijn streek een stemmentrekker is, geraakte hij niet (her)verkozen bij de Vlaamse verkiezingen van 1999 en de federale verkiezingen van 2003. Bij de Vlaamse verkiezingen van 2004 was hij lijstduwer, maar ondanks 21.000 voorkeurstemmen werd hij wederom niet verkozen. Bij de federale verkiezingen van 2007 behaalde hij een sterke uitslag op de CD&V-kieslijsten in het kanton Lennik. Hij werd verkozen en zetelde vervolgens tot in 2010 in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Bij de federale verkiezingen van juni 2010 verloor de CD&V ook in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde fors stemmen en geraakte Michel Doomst niet herverkozen. Eind 2011 werd hij echter opnieuw lid van de Kamer als opvolger van federaal minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vanackere. Na het ontslag van Steven Vanackere in maart 2013 verloor Doomst opnieuw zijn Kamerlidmaatschap. Bij de Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014 werd hij opnieuw verkozen tot Vlaams Parlementslid in de kieskring Vlaams-Brabant. Dat mandaat kon hij niet verlengen na de verkiezingen in 2019. Sinds 15 juli 2019 mag hij zich ere-Vlaams volksvertegenwoordiger noemen. Die eretitel werd hem toegekend door het Bureau (dagelijks bestuur) van het Vlaams Parlement.

Michel Doomst was, in de hoedanigheid van Vlaamsgezind burgemeester in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, een van de Zeven Burgemeesters, die initiatiefnemers en voortrekkers waren in de strijd van de betrokken burgemeesters voor de splitsing van BHV in de Conferentie van burgemeesters en Staten-Generaal in Halle-Vilvoorde. De Vlaamsgezindheid van Doomst wordt door het TAK, de VVB en het tijdschrift De Zes (23ste jaargang, nr. 4) bekritiseerd. Doomst is immers een pleitbezorger van het Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming (s.l., 11 oktober 2011).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 behaalde hij en zijn partij 65,5% van de stemmen, in 2006 steeg de score tot 70,3%, in 2012 behaalde zijn partij nog maar 55% van de stemmen. Bij de verkiezingen in 2018 steeg deze score tot 56,8%. Naast zijn politieke activiteiten hield hij tot eind 2009 een blog bij. Hij is gehuwd en vader van twee kinderen.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?