Merchtem en Drogenbos sluiten aan bij Woonwinkels 3Wplus

De gemeentebesturen van Merchtem en Drogenbos zijn sinds begin dit jaar aangesloten bij de Woonwinkels van 3Wplus. Door de instap van twee nieuwe gemeenten is 3Wplus met zijn 4 Woonwinkels in 19 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde actief op vlak van wonen.

De gemeente Merchtem maakt voortaan deel uit van de Woonwinkel West-Brabant (samen met Asse, Dilbeek en Opwijk) en beschikt over een woonloket waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over wonen. ‘Die vragen kunnen gaan over onder meer renovatiepremies, de huurwetgeving en sociaal wonen’, verduidelijkt Jan Velleman, coördinator Woonwinkel West-Brabant. ‘Inwoners kunnen in het woonloket ook gratis technisch advies van hun woning of huurwoning aanvragen. Als hun woning aan de kwaliteitsnormen voldoet, krijgen ze gratis een conformiteitsattest dat ze kunnen voorleggen aan potentiële huurders. We zullen overigens ook op eigen initiatief onderzoeken naar woonkwaliteit uitvoeren, en we zullen verwaarloosde en leegstaande panden opsporen.’

Verder doet de gemeente Merchtem een beroep op 3Wplus om samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen een bescheiden woonaanbod te realiseren. ‘We zullen een visie rond sociaal wonen opmaken en nagaan welke locaties geschikt zijn voor sociale woningen. Voor onbebouwde bouwgronden eigendom van de gemeente of een andere overheid, stellen we een actieprogramma op met als doel er sociale woningen te realiseren.’

De gemeente Drogenbos is voortaan onderdeel van Woonwinkel Noord (samen met Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wemmel en Zemst) en wil naast het vervullen van de vele verplichte activiteiten rond woonbeleid ook extra inzetten op het controleren en aanpakken van de kwaliteit van woningen en het opsporen van verwaarloosde panden in de gemeente. ‘We zullen met lokale partners samenwerken om de woningkwaliteit beter aan te pakken’, zegt Sabrina Van Eeckhout, coördinator Woonwinkel Noord. ‘Ook komt er een reglement om verwaarlozing te inventariseren. Verder zullen wij de controles uitvoeren van woningen die in aanmerking  komen om verhuurd te worden via een sociaal verhuurkantoor.’

Actief in 19 gemeenten

Door de instap van twee nieuwe gemeenten is 3Wplus met zijn 4 Woonwinkels in 19 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde actief op vlak van wonen. Daarbij gaat onder meer veel aandacht naar woonkwaliteit.

Woonwinkel Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Pepingen en Lennik) bestaat al meer dan 11 jaar, en is al goed gekend bij de inwoners. ‘In elke gemeente hebben we een woonloket, en die kregen in 2019 welgeteld 1604 bezoekers over de vloer. Daarnaast bereikten we  904 personen tijdens 28 infomomenten’, vertelt Lynsey Vandeborne, coördinator Woonwinkel Pajottenland. ‘We sporen ook verwaarlozing en leegstand op. Vorig jaar ging het om 83 leegstaande panden en 41 verwaarloosde gebouwen.’

Ook de woonloketten in de andere Woonwinkels zijn al goed ingeburgerd. In de woonloketten van de gemeenten van Woonwinkel Noord (Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wemmel en Zemst) waren er in 2019 samengeteld gemiddeld 100 bezoekers per maand.  En de woonconsulenten in de Woonwinkels West-Brabant en KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) – tot vorig jaar gegroepeerd onder de koepel Noordwest-Brabant – ontvingen in 2019 ruim 700 burgers met woonvragen. Ook worden ieder jaar in verschillende gemeente informatieavonden georganiseerd rond een belangrijk thema. ‘We beperken ons echter niet tot informeren en adviseren’, zegt Jan Velleman coördinator Woonwinkel West-Brabant en Woonwinkel KLM . ‘Het verbeteren van de woonkwaliteit staat ook hoog op de prioriteitenlijst. Daarvoor sturen we onze technische adviseurs op pad. Bij het controleren van de kwaliteit gaat onze aandacht onder meer uit naar loden waterleidingen. Zo zijn in Noordwest-Brabant op een kleine 200 controles toch jammer genoeg nog 3 gevallen boven water gekomen. Verder zijn we vorig jaar 32 leegstaande en 7 verwaarloosde gebouwen op het spoor gekomen. We sporen de eigenaars aan om hun woning op te knappen en weer op de markt te brengen.’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?