Groot feest voor 50-jarig bestaan Academie ‘Peter Benoit’

De Academie ‘Peter Benoit’ bestaat 50 jaar en viert dat met een concert op vrijdag 14 februari in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik. Op het concert, dat wordt aangeboden door de gemeente, worden stukken van Vivaldi, Haendel en Marcello gespeeld.

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Academie ‘Peter Benoit’ speelt het Orkest der Academiën op 14 februari het Gloria van Vivaldi, de Suite in D van Haendel en het Concerto in D van Marcello in samenwerking met de Wemmelse Muziekacademie. Johan Moeyersoons, directeur van de academie ‘Peter Benoit’, speelt zelf als solist.

Op 15 februari is er in Wemmel hetzelfde concert, wat financieel gezien een goede zaak is. “Op die manier worden de repetitiekosten verdeeld”, zegt Johan Moeyersoons, directeur van Academie ‘Peter Benoit’.

Kunstacademie

“Ik droomde om op het 50-jarig bestaan van de Academie te kunnen aankondigen dat we een kunstacademie zijn geworden”, vertelt Moeyersoons. Maar die droom gaat nog niet in vervulling. Nochtans is het dossier ingediend én goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. De Academie beschikt dus over de onderwijsbevoegdheid om te kunnen beginnen met beeldende kunst voor jongeren, en ook het lokaal werd al goedgekeurd door de inspectie. Maar dat bewuste lokaal is nog bezet door de dagschool die door de bouwperikelen in Eizeringen nog niet kan verhuizen.

De gemeente bood de Academie een ruimte aan in de brandweerkazerne, maar dat werd na een bezoek van de inspectie niet goedgekeurd. “We moeten dus wachten tot de school ons gebouw verlaat. Daarmee verliezen we kostbare tijd, wat spijtig is,” zegt de directeur. “We hebben maar drie jaar de tijd waarvan er nog één overschiet. Daarna vervalt deze onderwijsbevoegdheid. De kans is dus klein dat we alsnog een kunstacademie worden.” Moeyersoons vreest ook dat een nieuwe aanvraag niet zal goedgekeurd worden door de besparingen die het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) boven het hoofd hangen.

Decreet

Een academie leiden is niet altijd even gemakkelijk. “Het directeursambt wordt zwaar onderschat en zeker nu met het nieuwe decreet. Er moet meer genotuleerd worden want wat niet om papier staat, is niet gebeurd. De leerkrachten krijgen er ook heel wat werk bij, zoals het maken van individuele jaar- en leerplannen, en dat moet nagekeken worden. We moeten ook voldoen aan het referentiekader kwalitatief onderwijs, wat bij een doorlichting van de inspectie hoog op de agenda staat. Er komt altijd maar meer werk bij, maar geen extra middelen,” zegt Moeyersoons.

In het DKO is er nog steeds geen middenkader, wat in dagscholen wel het geval is. “Met het M-decreet werd ervan uit gegaan dat iedereen zich zomaar kon aanpassen. Wij hebben dat geprobeerd maar er was veel weerstand van het personeel, dat daar niet voor opgeleid is. Je kan die mensen ook niet dwingen.” In de Academie van Lennik zijn er twee orthopedagogen aangesteld om les te geven aan leerlingen met een beperking.

Accommodatie

Een gemeente moet voldoen aan een aantal eisen om deeltijds onderwijs te kunnen inrichten. “Tijdens een doorlichting in het begin van mijn directeursambt waren er veel opmerkingen over de accommodatie van de Academie. Daar is aan gewerkt, dankzij de financiële inspanningen van de gemeente Lennik”, vertelt Johan Moeyersoons.

“Twintig jaar geleden gaf ik hier nog les. Toen ik hier dan directeur werd, was er nog niets veranderd,” zegt Moeyersoons. Er was nog niet geverfd, het lag er zeer vuil bij en de lokalen waren onaangenaam. “Dat was mijn grootste strijdpunt: de accommodatie verbeteren. Een propere en gezonde werkplek maken voor de directie, het secretariaat en de leerkrachten.”

Investeringen

De accommodatie was vroeger een groot probleem in de ‘Peter Benoit’-academie. Gelukkig werd er veel geïnvesteerd. Zo kwam er een zwevende vloer in de zaal van de dansers. Het werd een echt concertzaaltje met een podium en speciale verlichting. “Het heeft geld gekost en een tijdje geduurd maar het is gelukt”, aldus Moeyersoons. Bovendien werden ook alle lokalen akoestisch aangepast. Er werd ook geïnvesteerd in didactisch materiaal, wifi en een nieuwe vleugelpiano. De laatste jaren is er serieus ingezet op samenwerkingen met amateurgezelschappen en scholen. Al die investeringen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de Academie ‘Peter Benoit’.

Het feestconcert, dat gratis wordt aangeboden door het gemeentebestuur van Lennik, vindt plaats op vrijdag 14 februari om 20 uur in de Sint-Kwintinuskerk te Lennik. Iedereen is welkom.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?