'Meetstoel' onderzoekt stoepen om voetgangerscomfort te verbeteren

Stappen is in Brussel verplaatsingsmiddel nummer 1: een derde van de verplaatsingen gebeurt te voet en daarom is het voetgangerscomfort een prioriteit. Brussel Mobiliteit en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) gebruiken een 'meetstoel' om het comfort en de kwaliteit van nieuwe voetgangersvoorzieningen te beoordelen.

De openbare ruimte voor iedereen toegankelijk maken is een belangrijke uitdaging in het voetgangersvriendelijke beleid dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al vele jaren voert. Rekening houden met deze toegankelijkheid betekent meer bepaald dat bij het ontwerpen van nieuwe inrichtingen rekening gehouden wordt met de behoeften van alle gebruikers.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Elke Van Den Brandt: "In Brussel willen we iedereen zin geven om te stappen door verplaatsingen te voet aangenamer en rechtstreeks te maken. De positieve gevolgen van stappen reiken veel verder dan de mobiliteit. Te voet gaan verbetert de gezondheid door de sedentaire levensstijl aan te pakken, zorgt voor meer sociale controle en dus meer veiligheid en gezelligheid in de straten, en levert - door niet te vervuilen en geluidloos te zijn - een positieve bijdrage aan de levenskwaliteit.                  De 'meetstoel' zal ons echt helpen om de materialen gebruikt voor voetgangersvoorzieningen te beoordelen. Zo kunnen we het comfort voor voetgangers verbeteren en het modaal aandeel van stappen in Brussel een zetje geven"

In Brussel moet de wegbekleding van nieuwe voetgangersvoorzieningen voldoen aan de normen voor gebruikskwaliteit die vastgelegd zijn in het kader van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan - Good Move! De materialen moeten een minimaal comfortniveau van 8/10 bieden op de gestructureerde netwerken (PLUS- en COMFORT-netwerken in Good Move) en van 6/10 op alle andere wegen.

In 2019 legden Brussel Mobiliteit en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw de laatste hand aan het vademecum over verhardingen voor voetgangersvoorzieningen.

"Het gaat om een soort menukaart waaruit verschillende actoren (wegbeheerders, studiebureaus, architecten) wegverhardingen met een hoge gebruikskwaliteit voor mobiele en minder mobiele gebruikers kunnen kiezen." zegt Benoit Dupriez van de dienst Planificatie van Brussel Mobiliteit.

Om deze gebruikskwaliteit te meten, werd de 'meetstoel' ontwikkeld.  Met deze rolstoel kan de kwaliteit van de bestaande wegbekleding  objectief gemeten worden. Drie criteria zijn daarbij belangrijk: de vlakheid (belangrijk voor het comfort), de stroefheid (belangrijk tegen uitglijden) en de dwarse en overlangse hellingsgraad. (lees verder onder afbeelding)

Olivier Van Damme, onderzoeker bij het OCW : "Daarnaast kunnen wegbeheerders ook controleren of de opgelegde waarden wel nageleefd worden bij een nieuwe inrichting, en dit al tijdens de werkzaamheden, zodra de verharding aangebracht is. Het gaat om een innovatief hulpmiddel dat ook elders in België al gebruikt wordt en op belangstelling van het buitenland (Frankrijk, Zwitserland) kan rekenen".

In Brussel zullen alle meetresultaten opgenomen worden in een algemene databank. Zo kan nagegaan worden welke soorten materialen en welke plaatsingstechnieken de beste resultaten bieden. Het wordt hiermee ook mogelijk om de evolutie van de gebruikskwaliteit van de wegbekleding op middellange en lange termijn na te gaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?