Meerderheid wijst scholenbevraging rond het project ‘Buck-e’ af

Tijdens de Roosdaalse gemeenteraad van november deed de N-VA-fractie het voorstel om de scholen te bevragen rond het project Buck-e. De CD&V-meerderheid stemde tegen.

"Bijzonder jammer", vindt Wendy Godaert, N-VA gemeenteraadslid. "Het voorstel dat wij naar voor brachten beoogt schoolomgevingen veiliger, kindvriendelijker en ook milieuvriendelijker te maken. Het doel van Buck-e of de fietsregistratietool, een tool die mee ondersteund wordt door Haviland, is om kinderen uit het lager onderwijs aan te moedigen om vaker met de fiets (of te voet) naar school te gaan. De fietsregistratietool bestaat uit een scanner en een eenvoudige chip. De RFID-tag wordt bevestigd aan de fiets of boekentas van de kinderen. Wanneer de kinderen de schoolpoort met de fiets of te voet bereiken wordt dit geregistreerd en worden automatisch punten toegekend als beloning. De verworven punten kunnen worden verzilverd bij plaatselijke handelaren. Een win-win dus. "

Bovendien blijkt uit de resultaten van de gemeenten waar reeds een fietsregistratiesysteem wordt gebruikt dat het bijdraagt tot een veiligere en gezonde schoolomgeving (door minder auto's aan de schoolpoorten), maar vooral leidt tot een spectaculaire stijging van het aantal kinderen dat regelmatig met de fiets of te voet naar school gaat. (In een voorbeeldgemeente van 12% naar 60%)

Wendy Godaert: "Wij wensten met dit voorstel enkel bij de scholen te polsen naar hun interesse voor het invoeren van deze tool. Dat kon niet voor de schepen van Mobiliteit, die duidelijk problemen had met het feit dat dit voorstel van de N-VA-oppositie kwam. Nochtans sluit het perfect aan bij het 'Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal' waar scholen en verenigingen momenteel hun medewerking aan verlenen. De fracties N-VA, Groen en Roosdaal Anders keurden het voorstel van N-VA Roosdaal goed.

Reactie meerderheid

"Het stimuleren van verplaatsingen te voet of per fiets is het sluitstuk van ons zacht mobiliteitplan. Dit weten de leden van de oppositie gezien ze volledig betrokken worden bij de opmaak van dit plan. De Buck-e  fietsregistratietool heeft in andere gemeenten goede resultaten geboekt en is één van de mogelijkheden om dit te doen. De eerste werkgroepen in het kader van het zacht mobiliteitsplan met de scholen zijn opgestart en vinden in december en januari verder plaats. Deze zullen eerst gaan over hoe we de schoolomgevingen voor voetgangers en fietsers veiliger  kunnen maken. Daarna zullen we ook binnen deze werkgroepen over de stimuleringsmaatregelen praten. Op dat moment willen we niet alleen de fietsregistratietool Buck-e bespreken maar alle mogelijkheden. Dit willen we doen om de scholen toe te laten om over alle mogelijkheden hun opinie te geven en samen met de scholen de beste tool te kiezen. Het voorstel van de N-VA vraagt  aan het gemeentebestuur om snel snel de scholen te bevragen over enkel de Buck-e fietsregistratietool.Wij hebben daarom gevraagd aan de N-VA om dit voorstel in te trekken om het proces van het zacht mobiliteitsplan stap voor stap te laten verlopen. De N-VA heeft toch een stemming geëist."Wij konden niet instemmen met het idee om de kar voor de paarden te spannen, hiervoor is respect voor de tijd van de schooldirecties, ouderraden en de vrijwilligers uit de vereningingen die meewerken aan het plan te groot": aldus schepen Emmanuel de Béthune.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?