Meer en betere info voor taxigebruikers in Brussel

BRUSSEL - Binnenkort krijgen alle 136 taxilocaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minstens één informatieschelp. De informatieschelpen zullen op bestaande palen geplaatst worden en geven onder andere uitleg over tarieven, wat van chauffeurs verwacht kan worden en op welk nummer men taxi’s kan bellen. Daarnaast werd de informatieverlening bínnen de taxi zelf ook verhoogd, door de verplichte affichering van de tarieven, basisregels en infonummer. Alle informatie wordt in het Frans, Nederlands en Engels verspreid.

Elke taxilocatie wordt voorzien van een zogenaamde 'informatieschelp' die de taxigebruikers meer informatie verschaft over bijhorende tarieven, nuttige telefoonnummers, de plichten van de taxichauffeur en de plaats waar de passagiers terecht kunnen met vragen of klachten. In totaal gaat het om 136 locaties met 650 taxistandplaatsen. Bij grote taxilocaties zullen meerdere informatieschelpen geplaatst worden. De investeringen voor deze informatieschelpen zijn minimaal, met een kostprijs van amper 110 EUR/stuk en plaatsing door de eigen diensten van Mobiel Brussel. Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer bevoegd voor het taxibeleid, kiest hiermee voor maximale informatieverlening met zo weinig mogelijk belastinggeld.

Taxi

Daarnaast moet binnen de taxi zelf een informatieblad voor de klant aanwezig zijn. Hierop staan de tarieven, de basisrechten voor de klant, contactgegevens voor info of klachten en het nummer van de taxi.

Het beter informeren van de taxigebruikers is één van de grote werven in het taxibeleidsplan dat minister van Vervoer Brigitte Grouwels in 2011 voorstelde. Doel is van de Brusselse taxisector een rendabele sector te maken die gemakkelijk herkenbaar is in het straatbeeld en die kwalitatief hoogstaande diensten aanbiedt aan de gebruikers. Daarbij worden de taxi’s gezien als een vervoersmiddel dat het gebruik van de personenwagen helpt terugdringen. Binnen het STOP-principe situeert de taxi zich dan ook tussen de O van Openbaar vervoer en de P van Personenwagen.

Dambord

Ook de andere grote werven werden systematisch afgewerkt. Zo kwam er een visuele harmonisering (uniforme kleur van de voertuigen, een band in dambordmotief in zwart en mangogeel, een zwarte spoetnik en begint de nummerplaat van elke taxi met TX), werden meer busbanen opengesteld voor taxi’s en werd het aantal taxistandplaatsen substantieel verhoogd.

Brigitte Grouwels: “Een correcte, meertalige en transparante informatieverlening naar taxigebruikers toe is één van mijn prioriteiten. Zowel de informatieschelpen als het informatieblad in de taxi zal hiertoe bijdragen. Het is ook een engagement om de kwaliteit van de Brusselse taxisector verder uit te verhogen. Uiteindelijk komt dit iedereen ten goede: gebruikers, chauffeurs en de mobiliteit van alle Brusselaars.”

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?