Mantelzorgers in de bloemetjes gezet

Zondag 23 juni is het de ‘Dag van de Mantelzorg’. Op deze symbolische dag wordt speciaal de aandacht gevestigd op alle mantelzorgers. Voor de gemeente Herne het geschikte moment om al deze mensen nu al in de bloemetjes te zetten.

De rol van mantelzorger binnen de maatschappij is heel belangrijk.  Een mantelzorger biedt langdurig hulp aan een zorgbehoevende, aan iemand die hen nauw aan het hart ligt. Dat kan om een ouder, kind, familielid, vriend, partner, … gaan.

Het OCMW van Herne heeft jaarlijks de gewoonte om de mantelzorgers in de bloemetjes te zetten. De lokale mantelzorgtoelage is een waardering- en erkenningstoelage van de lokale overheid ten aanzien van de mantelzorger ten bedrage van 15 euro per maand, die opgestart werd in 2011.

Vroeger werden er jaarlijks huisbezoeken gebracht aan al de mantelzorgers die deze toelage ontvangen. Dit jaar werden de mantelzorgers uitgenodigd voor een receptie waar ze een kleine attentie mochten ontvangen en de gelegenheid hadden om met elkaar te praten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?