Maar liefst 124 bijensoorten waargenomen in Liedekerke

Lokaal bestuur Liedekerke ontvangt van de deputatie van Vlaams-Brabant een subsidie van 25 875 euro voor de uitvoering van het 3-jarig biodiversiteitsproject ‘Bijenplan Liedekerke’.

Tijdens de inventarisatieperiode werden in Liedekerke maar liefst 124 bijensoorten waargenomen. Wilde bijen vervullen een sleutelrol in de natuur, ook in verschillende leefgebieden in Liedekerke. Ze zijn de belangrijkste bestuivers van wilde planten en heel wat voedselgewassen. Jammer genoeg gaan wilde bijen de laatste jaren echter sterk achteruit, onder andere door een gebrek aan nectarbronnen, door pesticidengebruik, de klimaatverandering en ziekten. Daarom wordt sterk ingezet om de Liedekerkse natuur en het openbaar domein op te waarderen ten voordele van solitaire bijen. Er wordt ook ingezet op sensibiliseringsacties om de inwoners van de gemeente te betrekken en te informeren.

(Foto : Kurt Geeraerts)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?