Eerste resultaten van het Halse Stadspanel zijn bekend

In december 2020 werd in Halle op zoek gegaan naar zo’n 500 inwoners voor het Stadspanel Halle. De deelnemers, die via loting werden uitgekozen, zijn een weerspiegeling van de Halse bevolking. Drie keer per jaar krijgen ze vragen voorgeschoteld over thema’s als dienstverlening, vrije tijd en mobiliteit. Met hun antwoorden gaat het stadsbestuur aan de slag om het beleid beter af te stemmen op de noden en de wensen van de Hallenaar. Een blik op de opvallendste resultaten van ons allereerste Stadspanel Halle.

"We polsten via post, mail en telefoon naar de coronabeleving van maar liefst 869 Hallenaren", laat de stad weten. "Dankzij hun enthousiaste medewerking kon in kaart worden gebracht hoe de inwoners van onze stad de coronacrisis beleven. De volledige lijst met resultaten vind je in het onderstaande rapport. Hieronder volgt alvast een samenvatting:

  • De Hallenaren zijn in grote mate tevreden over de coronacommunicatie vanuit de stad Halle. Ze vertrouwen daarvoor op het lokale infoblad Info Halle (voornamelijk +45-jarigen) en op de Facebook-pagina van de stad (voornamelijk -45-jarigen). Ook affiches in het straatbeeld spelen een belangrijke rol.
  • Wandelen (79%), tv-kijken (80%) en online of telefonisch contact met familie en vrienden (56% bij mannen en 67% bij vrouwen) zijn de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding tijdens deze crisis.
  • Inwoners tonen interesse in vrijetijdsactiviteiten die de stad organiseert. Een betere bekendheid kan de bestaande initiatieven zoals themawandelingen en virtuele concerten nog doen groeien.
  • In het algemeen stelt de Hallenaar het goed, maar toch eist de coronacrisis haar tol. Een kwart van de inwoners ervaart eenzaamheid, en één vijfde stress. Meer dan een kwart van het panel voelt een financiële impact van de crisis. Ook geeft één op de tien aan onvoldoende steun te krijgen van zijn sociaal netwerk. Aangezien ‘Halle Helpt’ geen belletje doet rinkelen bij 56% van de deelnemers, wil het stadsbestuur dat initiatief bekender maken en ook het zorgaanbod meer in de kijker zetten.
  • Tot slot heeft het panel zeker oren naar de initiatieven van stad Halle om de lokale handelaars en horeca te steunen. De Hallenaar geeft aan minstens deels te ‘winkelhieren’ voor eten en drinken (88%), kleding en schoenen (55%), en doe-het-zelf- en tuinbenodigdheden (53%). Initiatieven zoals ‘Halle Trakteert’ en ‘Ik bestel in Halle’ hebben nog groeipotentieel.

"Het stadsbestuur dankt alle leden van het allereerste Stadspanel Halle. Dankzij hun deelname kunnen we het coronabeleid voortaan nog beter afstemmen op de noden van alle Hallenaren. Zo komen deze resultaten aan bod bij de actualisatie van het coronaherstelplan dat in april op de gemeenteraad geagendeerd wordt", luidt het.

Lees het rapport na: Het volledige rapport / De presentatie van het rapport

Archief

Halle selecteert via loting 500 inwoners voor stadspanel

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?