Maandag laatste grote fase van de werken Assesteenweg

Na een periode van drie weken worden de oprit richting Brussel en de afrit komende vanuit Gent vanaf vrijdagavond 8 mei (vanaf 22u) opnieuw opengesteld voor het verkeer. Vanaf dan zal het verkeer er via een tijdelijke lichtenregeling verlopen en is afslaan vanop de afrit vanuit Gent richting Ternat opnieuw mogelijk.

Op maandag 11 mei start de laatste grote fase van de werken ter hoogte van het kruispunt met de oprit richting Gent en de afrit vanuit Brussel. De beschikbare ruimte om de werken uit te voeren is beperkt en er zullen tijdelijke verkeerslichten met beurtelings verkeer op de Assesteenweg worden geplaatst. De afrit vanuit Brussel wordt daarom vanaf 11 mei voor een periode van 6 weken, tot het einde van de werken eind juni, afgesloten. Om de hinder zo goed mogelijk te beperken blijft de oprit richting Gent wel te allen tijde open.

Fiets- en voetpad tussen speelhal Josan en brug onder E40 nog af te werken

Op de Assesteenweg (N285) zelf zijn tussen speelhal Josan en de brug onder de E40 de rijweg, de greppels en de boordstenen afgewerkt. Om ook het fiets- en voetpad op een vlotte en veilige manier aan te leggen, wordt de komende weken nog een deel van de rijweg richting Asse als werfzone ingenomen. Verkeer op de Assesteenweg kan maximaal gebruik maken van de huidige versmalde rijstroken om door te rijden. De aansluiting met de Nattestraat blijft tijdens de aanleg van het fiets- en voetpad afgesloten voor verkeer.

 

Fase 3 ter hoogte van op- en afrit ten zuiden van E40 vanaf maandag 11 mei van start

 Maandag 11 mei start de aannemer met de derde en laatste fase van de werken, ter hoogte van het kruispunt met de zuidelijke op- en afrit (oprit richting Gent, afrit vanuit Brussel). Deze werken verlopen in drie kleinere deelfases. Eerst vinden er uitgebreide rioleringswerken plaats en wordt de zone op de rijrichting Ternat tussen de Essenestraat en Café Transport afgewerkt (fase 3a). Omwille van de beperkte beschikbare ruimte zal er hier vier weken lang met tijdelijke verkeerslichten worden gewerkt en moet het verkeer op de Assesteenweg beurtelings langs de werfzone rijden.

Na vier weken verdwijnen de tijdelijke verkeerslichten en pakt de aannemer de rest van het kruispunt gefaseerd (fase 3b en 3c) aan. Beide fases duren ongeveer één week. Het doorgaand verkeer kan opnieuw over versmalde rijstroken langs de werfzone rijden (in beide richtingen). Onder voorbehoud van weerverlet of andere omstandigheden duurt de volledige fase 3 tot eind juni. 

 

 

Zwakke weggebruikers over afgewerkt fiets- en voetpad rijrichting Ternat

 Zwakke weggebruikers kunnen tijdens het afwerken van fase 2 (fiets- en voetpaden) en tijdens fase 3 gebruik maken van het afgewerkte fiets- en voetpad in de rijrichting van Ternat, al moeten fietsers omwille van de beperkte breedte van het fietspad (dat in principe voorzien is voor fietsers in één richting) wel verplicht afstappen en met de fiets aan de hand hun tocht verderzetten.

Hinder tijdens de werken (algemeen)

 Tijdens zo goed als de volledige duur van de werken moet het verkeer op de Assesteenweg over twee versmalde rijstroken rijden, één per rijrichting. Dit is uitgezonderd deelfase 1a en de eerste vier weken van fase 3 waarin er met tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer wordt gewerkt omdat de beschikbare openbare ruimte er te beperkt is om verkeer in twee richtingen door te laten. 

 Wanneer er aan de op- en afritten (zowel aan de zuidelijke kant van de E40 als aan de noordelijke kant van de E40) gewerkt wordt, zijn er afsluitingen nodig. Die worden voor zover dat mogelijk is in verkeersluwe periodes ingepland.

 Via de invalswegen Brusselsesteenweg (N9) en Ninoofstesteenweg (N8) lopen er bovendien omleidingsroutes voor het doorgaand auto- en vrachtverkeer dat de werfzone wil vermijden (zie omleidingskaart onderaan deze pagina).

 Wegen en Verkeer beseft dat de werken voor hinder zorgen en uw dagelijkse verplaatsingen moeilijker maken. Opritten van bewoners en handelaars en zijstraten worden tijdens de werken zo goed mogelijk bereikbaar gehouden door middel van tijdelijke verhardingen. Fietsers en voetgangers langs de werfzone worden steeds afgeschermd van het autoverkeer op de versmalde rijstroken door een verlaagd hekwerk.

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid

 In de voorbije jaren gebeurden er verschillende ongevallen met zwaargewonden of dodelijke afloop op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E40. In de analyses die daarop volgden, kwamen drie oorzaken naar boven die de vele ongevallen kunnen verklaren:

    Opstopping van het verkeer

    Conflicten ter hoogte van de kruispunten

    Afslaan met hoge snelheid

 Met de herinrichting van de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E40 wil Wegen en Verkeer deze oorzaken aanpakken. In het nieuwe ontwerp wordt er werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking  van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren (ook op de op- en afritten, waar voorsorteerstroken aangelegd of verlengd worden), middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Ook de fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Schema's: AWV


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?